Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 4793/1996 Επί ιδιοκτησίας οικοδομής κατ ορόφους το δικαίωμα της προς τα άνω επεκτάσεως της οικοδομής (δικαίωμα υψούν) αποτελεί απόρροια της επί του εδάφους κυριότητας και συνιστά εκμεταλλεύσιμο και, συνεπώς, κληρονομητό περιουσιακό αγαθό, υποκείμενο, ως εκ τούτου, σε φόρο κληρονομίας.

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 4793/1996
Επί ιδιοκτησίας οικοδομής κατ ορόφους το δικαίωμα της προς τα άνω επεκτάσεως της οικοδομής (δικαίωμα υψούν) αποτελεί απόρροια της επί του εδάφους κυριότητας και συνιστά εκμεταλλεύσιμο και, συνεπώς, κληρονομητό περιουσιακό αγαθό, υποκείμενο, ως εκ τούτου, σε φόρο κληρονομίας.

ΣτΕ 4793/1996 Επί ιδιοκτησίας οικοδομής κατ ορόφους το δικαίωμα της προς τα άνω επεκτάσεως της οικοδομής (δι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία4. Επειδή, εν προκειμένω, κατά τα γενόμενα δεκτά με την αναιρεσιβαλλομένη
απόφαση, στους αναιρεσείοντες, εκ κληρονομίας του κατά την 27.11.1982
αποβιώσαντος ...... (συζύγου της πρώτης και πατέρα των λοιπών εξ αυτών),
περιήλθε, μεταξύ άλλων, η κυριότης (κατ' ισομοιρίαν) ωρισμένων διαμερισμάτων
πολυκατοικίας, κειμένης στην Αγία Παρασκευή Αττικής (......). Η Φορολογική
Αρχή, με τις ένδικες πράξεις, υπήγαγε σε φόρο κληρονομίας, μεταξύ άλλων, το
δικαίωμα ανεγέρσεως ορόφου στο δώμα της ως άνω οικοδομής. Λόγος της προσφυγής
των αιτούντων, κατά τον οποίο το εν λόγω δικαίωμα δεν υπέκειτο σε φόρο
κληρονομίας, απερρίφθη πρωτοδίκως, του Διοικητικού Πρωτοδικείου καθορίσαντος
περαιτέρω την υποκειμένη στο φόρο αξία του δικαιώματος τούτου. Με την έφεσή
τους κατά της πρωτοδίκου αποφάσεως, οι αναιρεσείοντες προέβαλαν σχετικώς και
πάλιν ότι το δικαίωμα υψούν δεν αποτελεί περιουσιακό αγαθό, αλλ' απλήν ελπίδα
και ότι, ως εκ τούτου, δεν υπόκειται κατά νόμον σε φόρο κληρονομίας. Το
Διοικητικό Εφετείο, με την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, έκρινε ότι το δικαίωμα
της προς τα άνω επεκτάσεως οικοδομής αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα υποκείμενο
σε φόρο κληρονομίας και απέρριψε, κατόπιν αυτού, τον ως άνω λόγο εφέσεως ως
(νόμω) αβάσιμο. Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου, ανεξαρτήτως των ειδικωτέρων
αιτιολογιών της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ως προς τη φύση του ανωτέρω
δικαιώματος, είναι, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, ορθή και,
συνεπώς, ο περί του αντιθέτου προβαλλόμενος με την υπό κρίσιν αίτηση λόγος
αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης