1018639/01.03.2004

Ενταξη στη Β κατηγορία βιβλίων των πρατηριούχων καπνοβιομηχανιών προϊόντων.

1 Μάρ 2004

Taxheaven.gr
1018639/1.3.2004  Ενταξη στη  κατηγορία βιβλίων των πρατηριούχων καπνοβιομηχανιών προϊόντων.

1018639

Αναφορικά με την ένταξη από 1.1.2004 στη Β κατηγορία βιβλίων των πρατηριούχων καπνοβιομηχανιών προϊόντων σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ν.3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α) προβλέπεται από 1.1.2004 η ένταξη στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων των πρατηριούχων χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων. Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα αυτή αφορά και εκείνους που εμπορεύονται παράλληλα σπίρτα, αναπτήρες και τσιγαρόχαρτα (κατ εφαρμογή των εγκυκλίων μας ΠΟΛ.1028/1993 και ΠΟΛ.1116/28.3.1997).
Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, η δήλωση μεταβολής μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι την 15 Μαρτίου 2004 για την τήρηση βιβλίων Β κατηγορίας από 1.1.2004 αντί Γ κατηγορίας και το βιβλίο εσόδων εξόδων μπορεί να ενημερωθεί αναδρομικά μέχρι την ημερομηνία αυτή με τις πράξεις του μηνός Ιανουαρίου 2004.
2. Εξυπακούεται ότι, λόγω της ένταξης στη Β κατηγορία βιβλίων, οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ θα υποβάλλονται πλέον για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.
Στην περίπτωση κατά την οποία υποβλήθηκε περιοδική δήλωση ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο για τον μήνα Ιανουάριο 2004 θα πρέπει το ποσό που καταβλήθηκε να συμπεριληφθεί στα προστιθέμενα ποσά (κωδ. 402) της περιοδικής δήλωσης που θα υποβληθεί για το Α τρίμηνο του 2004.
 


 


Taxheaven.gr