Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 3118/1998 Τόκοι υπερημερίας που καταβάλλονται λόγω καθυστέρησης πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος, θεωρούνται καθαρό έσοδο Γ πηγής

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΣτΕ 3118/1998
Τόκοι υπερημερίας που καταβάλλονται λόγω καθυστέρησης πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος, θεωρούνται καθαρό έσοδο Γ πηγής

ΣτΕ 3118/1998 Τόκοι υπερημερίας που καταβάλλονται λόγω καθυστέρησης πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος,

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Τόκοι υπερημερίας ως καθαρό έσοδο Σ.τ.Ε.: 3118/1998 Τόκοι υπερημερίας που καταβάλλονται λόγω καθυστέρησης πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος, θεωρούνται καθαρό έσοδο Γ' πηγής <------> 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλομένη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρία, μέλος της αναδόχου του δημοσίου έργου "......" Κοινοπραξίας, περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1991 ποσό 1.379.937 δρχ. ως έσοδο Γ' πηγής, υπό την επιφύλαξη ότι το ποσό αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα φορολογούμενα κατά το άρθρο 36α' του Ν.Δ.3323/1955 ακαθάριστα έσοδα, διότι αφορά τόκους υπερημερίας, τους οποίους κατέβαλε το Δημόσιο, εντός του έτους 1990, βάσει δικαστικής αποφάσεως, λόγω καθυστερήσεως πληρωμής της αξίας τεχνικού έργου, απορρέουν αμέσως από τη δραστηριότητα κατασκευής τεχνικού έργου και είναι συνυπολογιστέοι στα φορολογούμενα κατά το άρθρο 36α' του Ν.Δ.3323/1955 ακαθάριστα έσοδα και ότι, ορθώς, με την ίδια αιτιολογία, το Διοικητικό Πρωτοδικείο, κατ' αποδοχή της προσφυγής της αναιρεσιβλήτου εταιρίας, ακύρωσε την ένδικη αρνητική απάντηση της Φορολογικής Αρχής και δέχθηκε την επιφύλαξη της εταιρίας. Σύμφωνα, όμως, με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, η κρίση της προσβαλλομένης αποφάσεως δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη, διότι οι τόκοι υπερημερίας δεν θεωρούνται ως αμέσως απορρέοντες από τη δραστηριότητα κατασκευής τεχνικού έργου και, επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, έπρεπε να φορολογηθούν ως έσοδο Γ' πηγής. Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση, η δε υπόθεση, η οποία χρήζει διευκρινίσεως κατά το πραγματικό, να παραπεμφθεί στο ίδιο Δικαστήριο για νέα κρίση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης