Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 4119/1997 Δαπάνες προς όφελος συνταξιούχων της επιχείρησης για: α) ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, β) βοηθήματα προς κάλυψη του 75% της διαφοράς μεταξύ της λαμβανομένης από το ΙΚΑ σύνταξης και των πλήρων αποδοχών που ελάμβαναν κατά την ημέρα συνταξιοδότησής τους και γ) κονδύλια αποζημίωσης απολυθέντων πλέον των νομίμων, αναγνωρίζονται ως παραγωγικές δαπάνες και εκπίπτονται, διότι δημιουργούν κίνητρο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα του προσωπικού

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 4119/1997
Δαπάνες προς όφελος συνταξιούχων της επιχείρησης για: α) ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, β) βοηθήματα προς κάλυψη του 75% της διαφοράς μεταξύ της λαμβανομένης από το ΙΚΑ σύνταξης και των πλήρων αποδοχών που ελάμβαναν κατά την ημέρα συνταξιοδότησής τους και γ) κονδύλια αποζημίωσης απολυθέντων πλέον των νομίμων, αναγνωρίζονται ως παραγωγικές δαπάνες και εκπίπτονται, διότι δημιουργούν κίνητρο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα του προσωπικού


ΣτΕ 4119/1997 Δαπάνες προς όφελος συνταξιούχων της επιχείρησης για: α) ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, β

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Βοηθήματα σε συνταξιούχους της επιχείρησης
Σ.τ.Ε.: 4119/1997

Δαπάνες προς όφελος συνταξιούχων της επιχείρησης για: α) ιατρική και
νοσοκομειακή περίθαλψη, β) βοηθήματα προς κάλυψη του 75% της διαφοράς μεταξύ
της λαμβανομένης από το ΙΚΑ σύνταξης και των πλήρων αποδοχών που ελάμβαναν κατά
την ημέρα συνταξιοδότησής τους και γ) κονδύλια αποζημίωσης απολυθέντων πλέον
των νομίμων, αναγνωρίζονται ως παραγωγικές δαπάνες και εκπίπτονται, διότι
δημιουργούν κίνητρο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα του προσωπικού


14. Επειδή, το Διοικητικό Εφετείο αναγνώρισε προς έκπτωση: α) δαπάνη
3.055.792 δρχ., σχετική με έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των
συνταξιούχων της αναιρεσίβλητης, β) δαπάνη 45.879.301 δρχ., αναφερόμενη σε
βοηθήματα καταβαλλόμενα σ' αυτούς προς κάλυψη του 75% της διαφοράς μεταξύ της
λαμβανόμενης από το ΙΚΑ σύνταξης και των πλήρων αποδοχών που ελάμβαναν κατά την
ημέρα της συνταξιοδότησής τους και γ) δαπάνη 3.777.602 δρχ., σχετική με
κονδύλιο που καταβλήθηκε σε απολυθέντες υπαλλήλους της αναιρεσίβλητης, επιπλέον
της νόμιμης αποζημίωσης, με τη σκέψη ότι οι δαπάνες αυτές είναι παραγωγικές,
διότι δημιουργούν κίνητρο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα στο προσωπικό της
αναιρεσίβλητης και συμβάλλουν μ' αυτό τον τρόπο στην καλύτερη απόδοσή της. Η
κρίση αυτή του Δικαστηρίου της ουσίας είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη,
διότι, υπό τα βεβαιούμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση περιστατικά, οι εν λόγω
δαπάνες ήταν πράγματι παραγωγικές κατά το νόμο, ο περί του αντιθέτου δε λόγος
αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος (βλ. Σ.τ.Ε.1611/1983, 792, 3735/1988
κ.λπ.). Εξάλλου, ο λόγος αναιρέσεως, κατά τον οποίο η κρίση αυτή είναι
ανεπαρκώς αιτιολογημένη, διότι το Διοικητικό Εφετείο δεν παραθέτει στοιχεία που
να πείθουν για τη συνέχιση των ως άνω παροχών στο μέλλον, είναι αβάσιμος, διότι
για την κρίση περί παραγωγικότητας των ως άνω δαπανών δεν είναι αναγκαία
σχετική διαπίστωση. Τέλος, η έκπτωση της τελευταίας ως άνω δαπάνης, της
αναφερομένης στην επιπλέον αποζημίωση απολυθέντων υπαλλήλων, δεν απεκλείετο από
το γεγονός ότι η αυξημένη αυτή αποζημίωση εδίδετο από την αναιρεσίβλητη σε
όλους τους αποχωρούντες υπαλλήλους της (βλ. Σ.τ.Ε.2993/1991) και, συνεπώς, ο
σχετικός λόγος εφέσεως δεν ήταν ουσιώδης και νομίμως απερρίφθη σιωπηρά από το
Διοικητικό Εφετείο, ο περί του αντιθέτου δε λόγος αναιρέσεως είναι απορριπτέος
ως αβάσιμος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης