Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1081/1997 Καταβληθέντες δασμοί, φόροι, τέλη, εισφορές και δικαιώματα υπέρ Δημοσίου δεν επιστρέφονται στον εισαγωγέα, εφόσον έχουν επιρριφθεί στους καταναλωτές. Τούτο ισχύει περιοριστικά μόνο όταν η καταβολή έγινε είτε χωρίς νομοθετική ρύθμιση, είτε βάσει νομοσχεδίου του οποίου η ψήφιση δεν επακολούθησε Ν.1223/1981, άρθρο 8

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΣτΕ 1081/1997
Καταβληθέντες δασμοί, φόροι, τέλη, εισφορές και δικαιώματα υπέρ Δημοσίου δεν επιστρέφονται στον εισαγωγέα, εφόσον έχουν επιρριφθεί στους καταναλωτές. Τούτο ισχύει περιοριστικά μόνο όταν η καταβολή έγινε είτε χωρίς νομοθετική ρύθμιση, είτε βάσει νομοσχεδίου του οποίου η ψήφιση δεν επακολούθησε Ν.1223/1981, άρθρο 8


ΣτΕ 1081/1997 Καταβληθέντες δασμοί, φόροι, τέλη, εισφορές και δικαιώματα υπέρ Δημοσίου δεν επιστρέφονται στο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Επιστροφή δασμών κ.λπ. αχρεωστήτως καταβληθέντων
Σ.τ.Ε.: 1081/1997

Καταβληθέντες δασμοί, φόροι, τέλη, εισφορές και δικαιώματα υπέρ Δημοσίου δεν
επιστρέφονται στον εισαγωγέα, εφόσον έχουν επιρριφθεί στους καταναλωτές. Τούτο
ισχύει περιοριστικά μόνο όταν η καταβολή έγινε είτε χωρίς νομοθετική ρύθμιση,
είτε βάσει νομοσχεδίου του οποίου η ψήφιση δεν επακολούθησε
Ν.1223/1981, άρθρο 8


8. Επειδή, το άρθρο 8 του Ν.1223/1981 (ΦΕΚ 340) ορίζει ότι: "1. Δασμοί,
φόροι, τέλη, εισφορές και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που
καταβλήθηκαν κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων χωρίς νομοθετική πρόβλεψη ή βάσει
νομοσχεδίου, του οποίου η ψήφιση δεν επακολούθησε, κατά το άρθρο 78, παρ. 3 του
Συντάγματος, δεν επιστρέφονται, εφόσον έχουν επιρριφθεί στους καταναλωτές από
τον εισαγωγέα που τους κατέβαλε. 2. ...... 3. Σε περίπτωση αναζήτησης των
οικονομικών βαρών των προηγουμένων παραγράφων, το βάρος της απόδειξης για τη μη
επίρριψή τους στην κατανάλωση έχει ο αιτούμενος την επιστροφή. 4. Οι διατάξεις
των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και σε υποθέσεις για τις οποίες δεν
έχει ακόμη εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση". Κατά την έννοια των διατάξεων
αυτών, οι δασμοί, φόροι, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις που καταβλήθηκαν κατά την
εισαγωγή εμπορευμάτων, δεν αναζητούνται, εφόσον επιρρίφθηκαν από τον εισαγωγέα
στην κατανάλωση, στις δύο μόνο περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του
ανωτέρω άρθρου, στις περιπτώσεις δηλαδή που έχουν καταβληθεί είτε χωρίς
νομοθετική πρόβλεψη, είτε βάσει νομοσχεδίου, του οποίου η ψήφιση δεν
επακολούθησε, κατά το άρθρο 48, παρ. 3 του Συντάγματος. Εξάλλου, δεν ισοδυναμεί
με έλλειψη νομοθετικής προβλέψεως, η περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω
οικονομικά βάρη επιβλήθηκαν βάσει διατάξεως, η οποία κρίθηκε από τα Δικαστήρια
ως αντισυνταγματική και άρα ανίσχυρη (βλέπε Σ.τ.Ε.1530/1988, 4157/1988,
3269/1990).
9. Επειδή με το δικόγραφο προσθέτων λόγων προβάλλεται ότι, κατά παράβαση των
ανωτέρω διατάξεων, το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο διέταξε την επιστροφή του φόρου,
ενώ, κατ' εφαρμογή αυτών, έπρεπε να απορρίψει την αίτηση της αναιρεσίβλητης
εταιρίας, εφόσον η τελευταία δεν είχε επικαλεσθεί και αποδείξει ότι δεν είχε
επιρρίψει το αναζητούμενο ποσό φόρου στην κατανάλωση. Ο λόγος, όμως, αυτός
αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί, εν πάση περιπτώσει, ως αβάσιμος, γιατί,
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, η κριθείσα ως
αντισυνταγματική διάταξη του Ν.1870/1989, με την οποία κυρώθηκε η ανωτέρω
ανίσχυρη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αποτελεί πάντως νομοθετική πρόβλεψη,
κατά την έννοια του άρθρου 8 του Ν.1223/1981 και δεν ισοδυναμεί με έλλειψη
νομοθετικής προβλέψεως που θα εμπόδιζε την επιστροφή των καταβληθέντων.
10. Επειδή, συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης