Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1019/27.2.2004 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού, του ειδικού φόρου κινηματογράφων

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1019/27.2.2004
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού, του ειδικού φόρου κινηματογράφων


ΠΟΛ.1019/27.2.2004 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1017995/106/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1019
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού, του ειδικού φόρου κινηματογράφων.

Εχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α'/2004).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α'/1987).
γ. Την υπ' αριθ. 1065956/863/Α006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985/Β'), απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
δ. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του ειδικού φόρου κινηματογράφων.
ε. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν.2469/1997 {ΦΕΚ 38/Α') και τη διαπίστωση ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως προσδιορισμού του ειδικού φόρου για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης του άρθρου 60 του Ν.1731/1987, όπως τα υποδείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.
Σε περίπτωση που ο χώρος της δήλωσης για την αναγραφή των εισιτηρίων δεν επαρκεί θα μπορεί να χρησιμοποιείται μηχανογραφική κατάσταση από Η/Υ με ίδια γραμμογράφηση, η οποία και θα επισυνάπτεται.
Μέχρι να τυπωθούν, τα επισυναπτόμενα έντυπα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται φωτοτυπίες αυτών.

2. Οι ανωτέρω δηλώσεις περιλαμβάνουν το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν από την επιχείρηση εκμετάλλευσης του κινηματογράφου κάθε μήνα και υποβάλλονται από την επιχείρηση στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος.
Εισιτήρια τα οποία έχουν θεωρηθεί από τις ΔΟΥ πριν από την 1 Μαρτίου 2004 και για τα οποία είχε καταβληθεί ο φόρος κατά τη θεώρησή τους από τις ΔΟΥ μπορούν να χρησιμοποιούνται και μετά την ημερομηνία αυτή.
Τα εισιτήρια αυτά δεν θα περιλαμβάνονται στις κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενες δηλώσεις απόδοσης του ειδικού φόρου.

3. Για όσες επιχειρήσεις εκδίδουν εισιτήρια με ηλεκτρονικό υπολογιστή και έχουν αποδώσει τον ειδικό φόρο στη μεγαλύτερη δηλούμενη, από αυτές τιμή διάθεσης, με βάση την κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού 1122030/1435/Δ.Τ.&Ε.Φ./2.11.1998 (ΦΕΚ 1175/Β'), ο φόρος που τυχόν έχει καταβληθεί επί πλέον λόγω έκδοσης εισιτηρίων με μικρότερη από τη δηλωθείσα τιμή ή λόγω ακύρωσης αδιάθετων εισιτηρίων, θα επιστραφεί, ύστερα από έλεγχο από την αρμόδια ΔΟΥ.

4. Στο έντυπο της πράξης καταλογισμού και στο πίσω μέρος αναγράφονται τα στοιχεία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

5. Η απόφαση αυτή αφορά τα εισιτήρια των κινηματογράφων που εκδίδονται από 1ης Μαρτίου 2004, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, με εξαίρεση εκείνα τα εισιτήρια για τα οποία ο φόρος έχει αποδοθεί κατά τη θεώρηση από τη ΔΟΥ.

Εντυπα δήλωσης απόδοσης Ειδικού Φόρου Κινηματογράφων, Πράξη Προσδιορισμού του Ειδικού Φόρου Κινηματογράφου και Πρακτικό Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης