Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 3139/1997 Ο καθαρισμός των εσωτερικών χώρων λεωφορείων αυτοκινήτων δεν θεωρείται "συντήρηση" αυτοκινήτου και δεν επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΣτΕ 3139/1997
Ο καθαρισμός των εσωτερικών χώρων λεωφορείων αυτοκινήτων δεν θεωρείται "συντήρηση" αυτοκινήτου και δεν επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών


ΣτΕ 3139/1997 Ο καθαρισμός των εσωτερικών χώρων λεωφορείων αυτοκινήτων δεν θεωρείται "συντήρηση" αυτοκινήτου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Φόρος κύκλου εργασιών επί καθαρισμού λεωφορείων
Σ.τ.Ε. Β.3139/1997

Ο καθαρισμός των εσωτερικών χώρων λεωφορείων αυτοκινήτων δεν θεωρείται
"συντήρηση" αυτοκινήτου και δεν επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών


2. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ.1080/1971 (ΦΕΚ 273/Α') ορίζεται
ότι: "Επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών κατά τας διατάξεις του Α.Ν.660/1937:
α)..., β) επί των ακαθαρίστων εσόδων των πάσης φύσεως επιχειρήσεων επισκευής
και συντηρήσεως αυτοκινήτων. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η οποία ως
φορολογική είναι στενώς ερμηνευτέα, ως συντήρηση αυτοκινήτων θεωρείται μόνον
εκείνη που συντείνει άμεσα στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και κίνησής
τους, όχι δε και ο καθαρισμός αυτών και, συνεπώς, τα ακαθάριστα έσοδα από τη
δραστηριότητα αυτή δεν υπόκεινται σε φόρο κύκλου εργασιών.
3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη
απόφαση, ο αναιρεσίβλητος, κατά την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο
(1/1-31.12.1983), ασκούσε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών τον
καθαρισμό των λεωφορείων της Ε.Α.Σ., ο οποίος συνίστατο, κατά την οικεία έκθεση
ελέγχου: "α) στο σάρωμα του δαπέδου και των σκαλοπατιών κάθε λεωφορείου και
ιδιαίτερα πάνω από τις πόρτες και τα πλευρικά καθίσματα, καθώς και την εξαγωγή
τσικλών και άλλων ρυπαροτήτων, β) στον καθαρισμό με υγρό πανί καθισμάτων και
εσωτερικών πλευρών, ιδιαίτερα κάτω από τα παράθυρα και το ξεσκόνισμα κουρτινών,
καθώς επίσης και των καπακιών των μηχανισμών των θυρών, των ταμπλό των οδηγών
και των χειρολαβών (ουρανό με βρεγμένο πανί και καταπακτή αυτού, εφόσον είναι
λερωμένη), γ) καθαρισμό με υγρό πανί και στέγνωμα με στεγνό πανί των
υαλοπινάκων εσωτερικώς και, εφόσον δεν έχουν περάσει από τα αυτόματα πλυντήρια,
εξωτερικώς". Η Φορολογική Αρχή έκρινε ότι ο ανωτέρω καθαρισμός των λεωφορείων
της Ε.Α.Σ. εμπίπτει στην έννοια της συντήρησης των αυτοκινήτων και ότι,
επομένως, τα ακαθάριστα έσοδα του αναιρεσιβλήτου από τη δραστηριότητα αυτή
υπόκεινται σε φόρο κύκλου εργασιών. Το Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας την
πρωτόδικη απόφαση, δέχθηκε ότι ως υποκείμενα του εν λόγω φόρου νοούνται οι κατά
κοινή πείρα επιχειρήσεις επισκευής και συντηρήσεως αυτοκινήτων, μεταξύ των
οποίων δεν υπάγεται και η επιχείρηση του αναιρεσιβλήτου. Τούτο δε, διότι η
δραστηριότητα του αναιρεσιβλήτου, όπως ανωτέρω περιγράφεται, δεν αποτελεί
εργασία συντηρήσεως των αυτοκινήτων της Ε.Α.Σ., αλλά ενέργεια που αποσκοπεί στη
διατήρηση του εσωτερικού χώρου των λεωφορείων ευπρεπούς, ώστε να είναι
χρησιμοποιήσιμα από το κοινό και για λόγους υγιεινής του τελευταίου. Η κρίση
αυτή είναι νόμιμα αιτιολογημένη, ενόψει της προεκτεθείσης εννοίας του άρθρου 7,
παρ. 1 του Ν.Δ.1080/1971. Συνεπώς, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο περί του
αντιθέτου λόγος αναιρέσεως. Λόγω, όμως, της σπουδαιότητας του ζητήματος που
ανέκυψε και ενόψει αντίθετης νομολογίας του Δικαστηρίου τούτου
(Σ.τ.Ε.1554/1995), το Τμήμα κρίνει ότι πρέπει η υπόθεση να παραπεμφθεί στην
επταμελή σύνθεσή του και να ορισθεί εισηγητής η Σύμβουλος Ε. Γαλανού και
δικάσιμος η 3η Δεκεμβρίου 1997.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης