Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 3859/1995 Κατά την τήρηση του Μητρώου Μαθητών Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου, καθώς και κατά την έκδοση των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών, τα ποσά αναγράφονται διακεκριμένως σε δίδακτρα και μεταφορικά

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΣτΕ 3859/1995
Κατά την τήρηση του Μητρώου Μαθητών Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου, καθώς και κατά την έκδοση των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών, τα ποσά αναγράφονται διακεκριμένως σε δίδακτρα και μεταφορικά


ΣτΕ 3859/1995 Κατά την τήρηση του Μητρώου Μαθητών Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου, καθώς και κατά την έκδοση των Απ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο

δέχθηκε τα εξής: Η αιτούσα εταιρία, που εδρεύει στον Καρέα Αττικής (οδός 28ης
Οκτωβρίου, αριθμός 28), έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση του
αναφερόμενου στην προσβαλλόμενη απόφαση Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου, το οποίο
παρέχει βασική (Νηπιαγωγείο - Δημοτικό) και μέση (Γυμνάσιο - Λύκειο)
εκπαίδευση, τήρησε βιβλία και στοιχεία της Δ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ.
(Π.Δ.99/1977). Με την πράξη του, καθώς η προσφυγή, Οικονομικός Εφορος επέβαλε
πρόστιμο 50.000 δρχ. για κάθε μία από τις ακόλουθες παραβάσεις του Κ.Φ.Σ.
(Π.Δ.99/1977), τις οποίες τις απέδωσε: 1) Στο Μητρώο Μαθητών που τηρούσε, δεν
έκανε διαχωρισμό του ποσού που συμφωνήθηκε διακεκριμένως σε δίδακτρα και
μεταφορικά και 2) η ίδια παράβαση έγινε και κατά την έκδοση των Αποδείξεων
Παροχής Υπηρεσιών. Στη συνέχεια, με την προσβαλλόμενη απόφαση, απορρίφθηκε ο
ισχυρισμός της αιτούσης, κατά τον οποίο κακώς της επιβλήθηκαν τα δύο πρόστιμα,
γιατί ούτε υπήρξε, ούτε ο έλεγχος επικαλείται την ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ του
Εκπαιδευτηρίου και των μαθητών για το διαχωρισμό διδάκτρων και μεταφορικών.
Κατά την κρίση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, ο ισχυρισμός αυτός ήταν νόμω
αβάσιμος, γιατί η διάταξη "του άρθρου 13, παρ. 6 του Κ.Φ.Σ., η οποία αποβλέπει
στη χωριστή απεικόνιση των ποσών των διδάκτρων από των μεταφορικών, δεν θέτει
ως προϋπόθεση ότι για τον παραπάνω διαχωρισμό πρέπει να υπάρχει ειδικότερη
έγγραφη συμφωνία Εκπαιδευτηρίου με κάθε μαθητή". Τέλος, απορρίφθηκαν ως νόμω
αβάσιμοι και οι ισχυρισμοί της αιτούσης εταιρίας που στηρίζονταν στις
αναφερόμενες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.708/1977, του
Ν.Δ.304/1969 και στην υπ' αριθ. 16900/76/1976 Υπουργική Απόφαση. Σύμφωνα με τα
εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, η κρίση αυτή του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου είναι νομίμως αιτιολογημένη, όλοι δε οι λόγοι της κρινόμενης
αίτησης, οι οποίοι στηρίζονται σε διαφορετική ερμηνεία της πιο πάνω διάταξης
της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ.99/1977) και, ειδικότερα, στη σκέψη
ότι δεν υφίσταται υποχρέωση χωριστής αναγραφής των διδάκτρων και των
μεταφορικών στο Μητρώο Μαθητών και στις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, όταν
γίνεται η μεταφορά των μαθητών του Εκπαιδευτηρίου με δικά του ιδιόκτητα
λεωφορεία, γιατί αυτό συνιστά είσπραξη κομίστρου απαγορευόμενη από τις
προαναφερόμενες διατάξεις του Ν.Δ.304/1969 και τις σχετικές Υπουργικές
Αποφάσεις (Δ.188200/1967 και Δ.16900/1976) και, επίσης, ότι από τις ομοίως
προπαρατιθέμενες διατάξεις των παρ. 1 και 2 του Ν.708/1977 απαγορεύεται ο
διαχωρισμός των διδάκτρων και των μεταφορικών στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια,
πρέπει ν' απορριφθούν ως αβάσιμοι, καθώς και η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της.
Μειοψήφισε ο σύμβουλος Φ. Στεργιόπουλος, ο οποίος διατύπωσε τη γνώμη ότι η πιο
πάνω διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ.99/1977) επιβάλλει τη
χωριστή αναγραφή των ποσών που αντιστοιχούν στα δίδακτρα, στα τροφεία, στα
μεταφορικά και σε κάθε μία από τις λοιπές παροχές του Εκπαιδευτηρίου, μόνο όταν
έχει συμφωνηθεί διακεκριμένως αντάλλαγμα για κάθε μία από τις παροχές αυτές.
Αντίθετα, αν έχει συμφωνηθεί ενιαίο αντάλλαγμα, όπως δεν απαγορεύεται, δεν
υφίσταται, αντιστοίχως, υποχρέωση χωριστής αναγραφής. Συνεπώς, κατά τη γνώμη
που μειοψήφισε, ο σχετικός λόγος αναίρεσης είναι βάσιμος και θα έπρεπε να γίνει
δεκτός...

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης