ΣτΕ 3794/1995

Η έκδοση αντιτύπων στοιχείων με τη μέθοδο της αντιγραφής από το πρωτότυπο, χωρίς δηλαδή τη χρήση χημικού χάρτη, δεν είναι σύννομοςΣχόλια:


1 Ιαν 1995

Taxheaven.gr
<------> 6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, σε βάρος του προαναφερθέντος δικαιοπαρόχου των αναιρεσιβλήτων, ο οποίος διατηρούσε επιχείρηση εμπορίας δερμάτων, επεβλήθη πρόστιμο για παράβαση της ανωτέρω διατάξεως, διότι σε ορισμένα αντίτυπα Δελτίων Αποστολής η ποσότητα των διακινηθέντων αγαθών είχε αναγραφεί όχι με τη χρήση χημικού χάρτου, αλλά με τη χρήση στυλό. Το δικάσαν Δικαστήριο με την προσβαλλόμενη απόφασή του, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε ότι δεν απαγορεύεται η έκδοση των αντιτύπων με τη μέθοδο της αντιγραφής από το πρωτότυπο με το χέρι, με στυλό ή με γραφομηχανή, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με την πιο πάνω διάταξη, η έκδοση των αντιτύπων μπορεί να γίνει όχι μόνο με τη χρήση χημικού χάρτη, αλλά και κατ' άλλον πρόσφορο τρόπο. Η κρίση όμως αυτή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, δεν είναι νόμιμα αιτιολογημένη. Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, η δε υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο Δικαστήριο προς νέα κρίση.

7. Επειδή, επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή...

Taxheaven.gr