Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 824/1998 Η έγγραφη προσφορά για την επισκευή αυτοκινήτου (σειρά εργασιών και τοποθέτηση ανταλλακτικών) και η παραμονή στο συνεργείο του αυτοκινήτου αυτού για μεγάλο χρονικό διάστημα (2,5 μήνες) δεν αποδεικνύουν ότι πραγματοποιήθηκαν όντως οι αναφερόμενες στην προσφορά εργασίες

Σχόλια:


Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΣτΕ 824/1998
Η έγγραφη προσφορά για την επισκευή αυτοκινήτου (σειρά εργασιών και τοποθέτηση ανταλλακτικών) και η παραμονή στο συνεργείο του αυτοκινήτου αυτού για μεγάλο χρονικό διάστημα (2,5 μήνες) δεν αποδεικνύουν ότι πραγματοποιήθηκαν όντως οι αναφερόμενες στην προσφορά εργασίες


ΣτΕ 824/1998 Η έγγραφη προσφορά για την επισκευή αυτοκινήτου (σειρά εργασιών και τοποθέτηση ανταλλακτικών) κ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Επισκευή αυτοκινήτου Σ.τ.Ε. 824/1998 Η έγγραφη προσφορά για την επισκευή αυτοκινήτου (σειρά εργασιών και τοποθέτηση ανταλλακτικών) και η παραμονή στο συνεργείο του αυτοκινήτου αυτού για μεγάλο χρονικό διάστημα (2,5 μήνες) δεν αποδεικνύουν ότι πραγματοποιήθηκαν όντως οι αναφερόμενες στην προσφορά εργασίες <------> 2. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, σε έλεγχο που έγινε, στις 14.1.1988, στην επιχείρηση του αναιρεσιβλήτου, ο οποίος διατηρούσε συνεργείο αυτοκινήτων στο Ν. Ηράκλειο και τηρούσε βιβλία και στοιχεία Β' κατηγορίας του ΚΦΣ, βρέθηκε, μεταξύ άλλων, προσφορά του για το υπ' αριθ. κυκλοφορίας ... αυτοκίνητο, στην οποία αναγράφονταν ανταλλακτικά για τοποθέτηση αξίας 82.470 δρχ. και εργασίες για εκτέλεση αξίας 66.500 δρχ. Το εν λόγω αυτοκίνητο, σύμφωνα με το βιβλίο εισερχομένων - εξερχομένων αυτοκινήτων του αναιρεσιβλήτου, είχε παραμείνει στο συνεργείο του για 2 1/2 μήνες (από 6.4.1982 έως 18.6.1982), ενώ ο αναιρεσίβλητος είχε εκδώσει, για τις εργασίες που έγιναν σ' αυτό, την υπ' αριθ. 95/18.6.1982 Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, με είδος εργασιών την επισκευή τεσσάρων φτερών και αξία 1.100 δρχ. Το φορολογικό αυτό στοιχείο κρίθηκε από τη φορολογική αρχή ανακριβές ως προς το είδος και την αξία, εφόσον η αναφερόμενη εργασία είναι άσχετη με αυτές για τις οποίες δόθηκε η προσφορά. Επίσης, η φορολογική αρχή έκρινε ότι ο αναιρεσίβλητος δεν εξέδωσε Απόδειξη Λιανικής Πώλησης για τα ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν στο ανωτέρω αυτοκίνητο. Ενόψει αυτών, με την επίδικη πράξη της φορολογικής αρχής επιβλήθηκε στον αναιρεσίβλητο πρόστιμο, μεταξύ άλλων για: (α) ανακριβή έκδοση της υπ' αριθ. 95/18.6.1982 Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών και (β) πώληση αγαθών στις 18.6.1982, χωρίς έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, παρ. 1 και 47, παρ. 1 του ΚΦΣ. Το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, αντίθετα, δέχθηκε, μεταξύ άλλων, ότι από τα υπάρχοντα στοιχεία δεν αποδεικνύεται η ανακρίβεια της ανωτέρω Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, αφενός μεν διότι η εργασία που φέρεται να πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω αυτοκίνητο αναφέρεται στην έγγραφη προσφορά του αναιρεσιβλήτου, αφετέρου δε διότι δεν προκύπτει η πραγματοποίηση και των υπόλοιπων εργασιών που αναφέρονται στην προσφορά αυτή και η καταβολή του ποσού των 66.500 δρχ. Εξ άλλου, κατά το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, δεν αποδεικνύεται η πώληση των ανταλλακτικών που αναφέρονται στην ανωτέρω προσφορά και η καταβολή του ποσού των 82.470 δρχ. Εν όψει αυτών, το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο δέχθηκε ότι οι παραβάσεις που αποδόθηκαν στον αναιρεσίβλητο δεν αποδείχθηκαν από τη φορολογική αρχή και απέρριψε την έφεση του Δημοσίου κατά της πρωτόδικης αποφάσεως, η οποία είχε κρίνει ομοίως και είχε ακυρώσει την επίδικη πράξη. Με το περιεχόμενο αυτό, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη και ο περί του αντιθέτου λόγος αναιρέσεως είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Τέλος, ο λόγος αναιρέσεως, κατά τον οποίον το δικαστήριο της ουσίας παραβίασε τα διδάγματα της κοινής πείρας, σύμφωνα με τα οποία, εφόσον το ανωτέρω αυτοκίνητο παρέμεινε επί 2 1/2 μήνες στο συνεργείο του αναιρεσιβλήτου, πραγματοποιήθηκαν σ' αυτό επισκευές πολύ μεγαλύτερης αξίας από 1.100 δρχ. που ανεγράφησαν στην οικεία Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, είναι αβάσιμος και απορριπτέος, διότι το συμπέρασμα αυτό δεν αποτελεί δίδαγμα κοινής πείρας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης