Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1945/1996 Για να αναγνωρισθεί ως έξοδο η δαπάνη διαφήμισης, πρέπει ν αποδεικνύεται δια τριπλοτύπου είσπραξης η καταβολή στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα τέλους διαφήμισης, οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τρόπος της διαφήμισης

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 1945/1996
Για να αναγνωρισθεί ως έξοδο η δαπάνη διαφήμισης, πρέπει ν αποδεικνύεται δια τριπλοτύπου είσπραξης η καταβολή στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα τέλους διαφήμισης, οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τρόπος της διαφήμισης


ΣτΕ 1945/1996 Για να αναγνωρισθεί ως έξοδο η δαπάνη διαφήμισης, πρέπει ν αποδεικνύεται δια τριπλοτύπου είσπρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
11. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 15 του Β.Δ.249/20.10.1958 περί προσόδων των

Δήμων και Κοινοτήτων, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε εξ υπαρχής με το άρθρο
8 του Ν.1144/1981 (ΦΕΚ 96/Α'), ορίζονται τα εξής: "Επιβάλλεται υπέρ των Δήμων
και Κοινοτήτων τέλος επί πάσης διαφημίσεως ενεργουμένης καθ' οιονδήποτε τρόπον
και μορφήν επί χώρων κειμένων εντός των διοικητικών ορίων αυτών, καθοριζόμενον
δι' αποφάσεως του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, εγκρινομένης υπό του
Νομάρχου, κατά περιοχήν και κατηγορίας διαφημίσεως ως ακολούθως: Κατηγορία Α'
... Κατηγορία Β' ... Κατηγορία Γ' ... Κατηγορία Δ'. Διαφημίσεις ενεργούμεναι
δια ημερολογίων, δώρων, φέιγ-βολάν, παραστάσεων ή λέξεων εις αυτοκόλλητα, ειδών
μετά διαφημιστικών παραστάσεων ή λέξεων, χρησιμοποιούμενων υπό εστιατορίων,
καφενείων και παρεμφερών καταστημάτων, το τέλος ορίζεται εις ποσοστόν έξι επί
τοις εκατόν (6%) επί της δαπάνης διαφημίσεως. Ως δαπάνη διαφημίσεως λογίζεται
το υπό του διαφημιζομένου καταβαλλόμενον ποσόν δια την διενέργειαν της
διαφημίσεως υπό μορφήν είτε αποζημιώσεως της διαφημιστικής επιχειρήσεως, είτε
δαπάνης οιασδήποτε άλλης φύσεως γενομένης ένεκεν της διαφημίσεως". Στην παρ. 5
δε του άρθρου 16 του ιδίου Β.Δ., όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
9 του Ν.1144/1981, ορίζεται ότι: "Η δαπάνη διαφημίσεως δεν αναγνωρίζεται ως
δαπάνη της διαφημιζόμενης επιχειρήσεως προκειμένου προσδιορισμού των κερδών
αυτής, των υπαγομένων εις φορολογίαν εισοδήματος, εάν δεν αποδεικνύεται η
καταβολή του αναλογούντος τέλους δια τριπλοτύπου εισπράξεως του οικείου Δήμου ή
Κοινότητος". Στην προκειμένη περίπτωση, το Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας
την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε ότι ορθώς δεν αναγνωρίσθηκε προς έκπτωση κονδύλιο
εκ δρχ. 89.334, που αφορά δαπάνη για διαφημιστικά δώρα (500 στυλό και 400
μπρελόκ), με την αιτιολογία ότι δεν έχει καταβληθεί το αναλογούν στη δαπάνη
αυτή δημοτικό τέλος. Με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι τα αντικείμενα
αυτά είναι μεν διαφημιστικά, πλην όμως κινητά πράγματα και ως εκ τούτου δεν
υπάρχει υποχρέωση καταβολής δημοτικού τέλους. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως πρέπει
να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον, πάντως, στις ανωτέρω διατάξεις δεν γίνεται
διάκριση μεταξύ κινητών και μη κινητών πραγμάτων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης