Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 434/1996 Η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, προς επιβολή φόρου κληρονομίας έχει το χαρακτήρα της αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 279 Α.Κ. κ.λπ.

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 434/1996
Η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, προς επιβολή φόρου κληρονομίας έχει το χαρακτήρα της αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 279 Α.Κ. κ.λπ.

ΣτΕ 434/1996 Η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, προς επιβολή φόρου κληρονομίας έχει το χαρακτήρα της

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται, παραδεκτώς, η αναίρεση της υπ' αριθ.2239/1990 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απερρίφθη έφεση του Δημοσίου κατά της υπ' αριθ. 6338/1987 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε ακυρωθεί, κατά παραδοχή προσφυγής του αναιρεσιβλήτου, η υπ' αριθ. 425/1984 πράξη επιβολής φόρου κληρονομίας του Οικονομικού Εφόρου Β' Κεφαλαίου Αθηνών.

3. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, στον αναιρεσίβλητο περιήλθε το 1956 λόγω κληρονομίας η ψιλή κυριότης ενός ορόφου ημιτριόροφης οικοδομής, τον Ιανουάριο δε του 1967 περιήλθε σ' αυτόν και η επικαρπία του εν λόγω ακινήτου, λόγω θανάτου της επικαρπώτριας αυτού. Η σχετική πράξη επιβολής
φόρου κληρονομίας (υπ' αριθ. 425/1984) κοινοποιήθηκε στον αναιρεσίβλητο στις 2.11.1984. Κατά της πράξεως αυτής ο αναιρεσίβλητος άσκησε προσφυγή, με την οποία προέβαλε, εκτός των άλλων, ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει φόρο κληρονομίας είχε υποπέσει σε παραγραφή. Ο λόγος αυτός έγινε δεκτός από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, το οποίο κατόπιν τούτου ακύρωσε την ανωτέρω πράξη. Κατά της πρωτόδικης αποφάσεως το Δημόσιο άσκησε έφεση, με την οποία προέβαλε ότι το δικαίωμά του προς επιβολή φόρου κληρονομίας, στην προκειμένη περίπτωση, δεν είχε υποπέσει σε παραγραφή. Το Διοικητικό Εφετείο, αφού δέχθηκε ότι η παραγραφή έχει το χαρακτήρα αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 279 του Αστικού Κώδικος, είναι θεσμός δημοσίας τάξεως και λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο, έκρινε ότι η προθεσμία για την έκδοση και κοινοποίηση προς τον αναιρεσίβλητο πράξεως επιβολής φόρου κληρονομίας είχε λήξει τον Οκτώβριο του 1978 και ότι, επομένως, το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει τον εν λόγω φόρο είχε ήδη παραγραφεί κατά το χρόνο κοινοποιήσεως (2.11.1984) στον αναιρεσίβλητο της ένδικης πράξεως. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Εφετείο επικύρωσε την
πρωτόδικη απόφαση και απέρριψε την έφεση του Δημοσίου.

4. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι, κατ' εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν.1641/1919 και των άρθρων 75 και 169 του Κ.Φ.Δ., η προσβαλλόμενη απόφαση δέχθηκε ότι η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φόρου έχει το χαρακτήρα αποσβεστικής προθεσμίας του
άρθρου 279 του Α.Κ. και ότι ως θεσμός δημοσίας τάξεως λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο, ενώ, αν ερμήνευε ορθά τις ανωτέρω διατάξεις, έπρεπε να δεχθεί ότι η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φόρου δεν έχει χαρακτήρα αποσβεστικής προθεσμίας και ότι, συνεπώς, δεν ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, αλλά κατόπιν προβολής σχετικού λόγου. Ο μοναδικός αυτός λόγος αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αλυσιτελής, διότι πλήσσει σκέψη της προσβαλόμενης αποφάσεως - περί αυτεπαγγέλτου ελέγχου της παραγραφής του
δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φόρου - η οποία δεν στηρίζει το διατακτικό αυτής, εφόσον στην προκειμένη περίπτωση, όπως ανωτέρω εξετέθη, η παραγραφή δεν ελήφθη αυτεπαγγέλτως υπόψη από τα δικαστήρια, αλλά κατόπιν προβολής σχετικού λόγου με την προσφυγή.

Δια ταύτα απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης