Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2039/2022 Εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX


Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-04-2022 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αφορά : Εγγραφή από 3 Μαΐου στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX μέσω του REX Trader Portal από έλληνες εξαγωγείς

Ε.2039/2022
Ανακοίνωση προς τους Έλληνες Εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX μέσω του REX Trader Portal


Αθήνα, 20-04-2022
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2039/20-04-2022


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β' ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β' ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Γ. Μπουργανού
Α. Σωτηρίου
Τηλέφωνο:210 69 87 493
213 135 6740
E-Mail:[email protected]
[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2039/2022
 
Θέμα: «Ανακοίνωση προς τους Έλληνες Εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX μέσω του REX Trader Portal »


Σχετ.: α. Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ 2016/1.12.2016 Α.Υ.Ο., σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα (ΦΕΚ 4119/Β/21-12-2016), ΑΔΑ:ΩΚΚ6Η-3Λ7.
β. Η αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β' 1032953 ΕΞ 2017/1.3.2017 Δ.Υ.Ο., παροχή οδηγιών σχετικά με την αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο. - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX), ΑΔΑ:6ΡΗΧΗ-ΡΝΝ.

1. Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πύλη REX Trader Portal, μέσω της οποίας οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν από 03-05-2022 να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για να γίνουν Εγγεγραμμένοι Εξαγωγείς. Η δυνατότητα αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη διευκόλυνση των Οικονομικών Φορέων για την εγγραφή τους ως Εγγεγραμμένοι Εξαγωγείς και ιδιαίτερα ως προς την βελτίωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
Στο πλαίσιο του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX, κάθε εξαγωγέας που εγγράφεται, μπορεί να πιστοποιεί ο ίδιος την προτιμησιακή καταγωγή των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβάνοντας ειδική δήλωση στο τιμολόγιο ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο. Το κείμενο της ειδικής δήλωσης περιλαμβάνεται στο σχετικό παράρτημα του Πρωτοκόλλου Καταγωγής της κατά περίπτωση εφαρμοζόμενης Προτιμησιακής Συμφωνίας.
Ο εξαγωγέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τον αριθμό REX, για όλες τις εξαγωγές προϊόντων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο Προτιμησιακών Συμφωνιών (στις οποίες το σύστημα πιστοποίησης καταγωγής που εφαρμόζεται είναι το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX) και να εκδώσει «Βεβαιώσεις Καταγωγής».

2. Το «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX» αρχικά εφαρμόστηκε για το Σύστημα Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων (Σ.Γ.Π.) και στο παρόν στάδιο εφαρμόζεται στο πλαίσιο των ακόλουθων Προτιμησιακών Συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εξαγωγές εμπορευμάτων προς:
► τον Καναδά
► την Ιαπωνία
► το Βιετνάμ
► τα κράτη της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιος, Σεϋχέλλες, Ζιμπάμπουε και Ένωση Κομόρων).
► την Ακτή Ελεφαντοστού
► τη Γκάνα
► το Ηνωμένο Βασίλειο.
► ορισμένες από τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ).
Για διευκόλυνση των Οικονομικών Φορέων, οι Προτιμησιακές Συμφωνίες σε μορφή πίνακα, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, στην ακόλουθη διαδρομή http://www.aade.gr → Τελωνειακές Υπηρεσίες → Οικονομικοί Φορείς → Προτιμησιακά Καθεστώτα → Πίνακας Προτιμησιακών Δασμολογικών Καθεστώτων.
Πληροφορίες για τις χώρες του Σ.Γ.Π. που εφαρμόζουν το Σύστημα REX είναι αναρτημένες στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services/online-services-and-databases-customs/rex-registered-exporter-system_en

3. H Πύλη REX Trader Portal είναι προσβάσιμη από την Τελωνειακή Πύλη Συναλλασσομένων της ΕΕ (EU Customs Trader Portal).
Οι οικονομικοί φορείς έχουν πρόσβαση στην Πύλη REX Trader Portal μέσω του συστήματος UUM & DS. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς ταυτοποιηθούν στην πύλη UUM & DS, με χρήση των κωδικών TAXISnet, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX .
Η εγγραφή μπορεί να γίνει στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, στην ακόλουθη διαδρομή http://www.aade.gr → Τελωνειακές Υπηρεσίες → Ηλεκτρονικές συναλλαγές → Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX.
Αντίστοιχα οι Τελωνειακές Περιφέρειες έχουν πρόσβαση στο REX MS Back-Office system και μέσω του εσωτερικού ιστότοπου (http://home.aade.int/efarmoges-teloneion) στον οποίο έχει προστεθεί η λειτουργική περιοχή «REX- Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων».
Σημειώνεται ότι και η υφιστάμενη διαδικασία υποβολής της αίτησης για χορήγηση αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα, όπως αυτή προβλέπεται στην ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ 2016/1.12.2016 Α.Υ.Ο., εξακολουθεί να ισχύει.

4. Αναφορικά με τα συνημμένα της Αίτησης και ειδικότερα για το «Γενικό Πιστοποιητικό» από το Γ.Ε.Μ.Η., το οποίο συνοδεύει την αίτηση (σχετ. το άρθρο 5 της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ 2016/1.12.2016 Α.Υ.Ο.), αυτό θα υποβάλλεται από τον αιτούντα με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια. Με βάση την καταχώρηση των στοιχείων στην Πύλη REX Trader Portal από τους οικονομικούς φορείς καθώς και το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το συνημμένο «Γενικό Πιστοποιητικό» από το Γ.Ε.Μ.Η., οι Τελωνειακές Περιφέρειες θα χορηγούν τον αριθμό REX.

5. Τα αιτήματα υποβάλλονται στις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, ανάλογα με τη χωρική αρμοδιότητα ως ακολούθως:
• Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής:
> e-mail: [email protected]
> Τηλέφωνα: 210-42-84-474
Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, με έδρα τον Πειραιά, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των νομών Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων.
• Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης:
> e-mail: [email protected]
> Τηλέφωνα: 2313-334-241
Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των νομών Θεσσαλονίκης, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Αγίου Όρους, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας
• Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας:
> e-mail : [email protected]
> Τηλέφωνα: 2613-622-161,165 και 175
Στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των νομών Αχαΐας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

6. Τέλος σημειώνουμε ότι:

■ Για θέματα που αφορούν διαδικασίες και νομοθεσία σχετικά με τους Εγγεγραμμένους Εξαγωγείς (REX) μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών (ΔΔΘΕΚΑ), κα Μπουργανού στο τηλ. 210-69 87 493.

■ Για θέματα σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δ/νση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ), κο Κουφουνάκη και κα Σωτηρίου στα τηλ. 213 135 6725 & 213 135 6740 αντίστοιχα.

7. Στην παρούσα επισυνάπτεται οδηγός χρήστη σχετικά με την Πύλη REX Trader Portal.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης