1007863/06.02.2004

Μη υποχρεωτική η αναγραφή στοιχείων του λογιστή στις βεβαιώσεις αποδοχών.

6 Φεβ 2004

Taxheaven.gr
 Μη υποχρεωτική η αναγραφή στοιχείων του λογιστή στις βεβαιώσεις αποδοχών.


1007863

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε ότι όσα αναφέρονται στη 1010043/235/Α0012/ διαταγή μας, για τη μη υποχρεωτική αναγραφή των στοιχείων του λογιστή ισχύουν και για τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων που αφορούν χρονικό διάστημα από 1.1 έως 31.12.2003.

 


Taxheaven.gr