Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1016/10.2.2004 Χρόνος έναρξης εργασιών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1016/10.2.2004
Χρόνος έναρξης εργασιών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.


ΠΟΛ.1016/10.2.2004 Χρόνος έναρξης εργασιών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1000727/59/ΔΜΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1016

ΘΕΜΑ: Χρόνος έναρξης εργασιών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
 
Με αφορμή ερώτημα του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ως προς το χρόνο έναρξης εργασιών των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της παρ.1 α του άρθρου 36 του Ν. 2859/2000 , μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η δήλωση έναρξης εργασιών υποβάλλεται στη ΔΟΥ πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών. Ως έναρξη εργασιών προκειμένου για νομικά πρόσωπα θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών.


Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3044/2002 , προστέθηκαν παράγραφοι 10 , 11 , 12 και 13 στο άρθρο 15 του Ν. 2742/1999 . Με τις νέες διατάξεις ιδρύονται 25 (είκοσι πέντε) Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, επoπτευόμενα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.


Ειδικότερα στην νέα παρ. 12 του αρ. 15 του Ν. 2742/1999 προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων έργων, Ανάπτυξης και Γεωργίας καθορίζονται, ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. και η ακριβής συγκρότησή του κατά φορέα με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4α του ιδίου άρθρου .

Ύστερα από τα ανωτέρω και δεδομένου ότι προϋπόθεση για τη λειτουργία των κατά τα ανωτέρω φορέων διαχείρισης αποτελεί η έκδοση της προβλεπόμενης από την παρ. 12 του αρ. 15 του Ν. 2742/1999 κοινής Υπουργικής Απόφασης, ως ημερομηνία έναρξης Εργασιών στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να θεωρηθεί η ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. της Υπουργικής Απόφασης ορισμού και συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης