Αποτελέσματα live αναζήτησης

1012949/11.02.2004 Προσωρινή ηλεκτροδότηση αυθαίρετων κτισμάτων με βάση το ν.3212/2003.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1012949/11.02.2004
Προσωρινή ηλεκτροδότηση αυθαίρετων κτισμάτων με βάση το ν.3212/2003.


1012949/11.02.2004 Προσωρινή ηλεκτροδότηση αυθαίρετων κτισμάτων με βάση το ν.3212/2003.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
   Προσωρινή ηλεκτροδότηση αυθαίρετων κτισμάτων με βάση το ν. 3212/2003.

1012949

Σε συνέχεια της αριθ. 1001172/1037/ΔΕ-Α'/28.1.04 διαταγής μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, και με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, σας διευκρινίζουμε επιπρόσθετα τα εξής:

1. Για την ηλεκτροδότηση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου νόμου 3212/2003, δικαιολογητικά τα οποία απαιτείται να υποβάλει ο ιδιοκτήτης της οικοδομής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του, αποτελούν αποκλειστικά και μόνο α) το σχετικό έγγραφο - έγκριση από τον αρμόδιο Ο.Τ.Α. α' βαθμού, β) το έντυπο Ε 283 βασικών εργασιών και γ) η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, προς θεώρηση της από τη Δ.Ο.Υ. (δύο θεωρήσεις) και περαιτέρω προσκόμιση της στη Δ.Ε.Η. από τον ιδιοκτήτη για την ηλεκτροδότηση.

2. Σε ότι αφορά ειδικά το υποβαλλόμενο έντυπο Ε 283 βασικών εργασιών, θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά στους πίνακες Ι και III, ενώ οι πίνακες II και IV θα συμπληρώνονται προαιρετικά, εφόσον ο φορολογούμενος διαθέτει φορολογικά στοιχεία για τις εκτελεσθείσες οικοδομικές εργασίες, δεδομένου ότι δεν διενεργείται έλεγχος στο στάδιο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα υποβάλλονται φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά ανέγερσης, αλλά αυτά θα φυλάσσονται από τον ιδιοκτήτη και θα προσκομίζονται εφόσον η υπόθεση επιλεγεί για έλεγχο με βάση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 3052/2002.

3. Εφόσον πρόκειται για παλαιά οικοδομή που κατασκευάστηκε στο σύνολο της ή εν μέρει πριν από το Μάρτιο του 1990, ο ιδιοκτήτης αναγράφει με ευθύνη του σχετική σημείωση επί του εντύπου Ε 283 ή υποβάλει προς τούτο στη Δ.Ο.Υ. οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο.


 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης