Αποτελέσματα live αναζήτησης

1009714/03.02.2004 Στεγαστικό επίδομα φοιτητών Σχετ.: Έγγραφο μας πρωτ. 1005244/382/23.01.2004

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1009714/03.02.2004
Στεγαστικό επίδομα φοιτητών Σχετ.: Έγγραφο μας πρωτ. 1005244/382/23.01.2004


1009714/03.02.2004 Στεγαστικό επίδομα φοιτητών Σχετ.: Έγγραφο μας πρωτ. 1005244/382/23.01.2004

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Στεγαστικό επίδομα φοιτητών Σχετ.: Έγγραφο μας πρωτ.

1009714

Σας πληροφορούμε ότι η 1004908/381/0016/21.01.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές που διαμένουν μακράν του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, η οποία σας κοινοποιήθηκε με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο μας, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 185Β/2/2/2004 και παρακαλούμε για την εφαρμογή της (πληρωμή του ποσού στους δικαιούχους) από αύριο Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.

Με βάση ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο, στο όνομα του πατέρα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Ισχύουν μισθωτήρια των οποίων η διάρκεια είναι μικρότερη του έτους. Γίνονται δεκτά και μισθωτήρια των οποίων έχει λήξει η διάρκεια μίσθωσης και η παράταση τους ισχύει σιωπηρά. Αν υπάρχει μισθωτήριο σε ένα όνομα και υπάρχει συγκατοίκηση, θα πρέπει να προσκομιστεί μισθωτήριο στο οποίο θα αναφέρονται τα ονόματα όλων των φοιτητών που διαμένουν. Αν ο φοιτητής μένει σε ξενοδοχείο ή πανσιόν τότε αντί μισθωτηρίου θα προσκομίζει βεβαίωση που θα περιέχει τη διάρκεια μίσθωσης καθώς και απλή φωτοτυπία απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες δεν δικαιούνται το επίδομα.

2. Αν ο φοιτητής υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση χωρίς να είναι ταυτόχρονα προστατευόμενο μέλος του πατέρα του το επίδομα το δικαιούται ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον υπάρχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

3. Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης και ταυτόχρονα είναι και προστατευόμενο μέλος του πατέρα, τότε το επίδομα το δικαιούται ο πατέρας. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό οικογενειακό εισόδημα καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα θα υπολογίζονται αθροιστικά.

4. Αν ο φοιτητής έχει εγγραφεί στο β' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους και έχει όλες τις άλλες προϋποθέσεις χορηγείται το επίδομα.

5. Στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τμ.) προσμετρώνται τα κενά. Δεν προσμετρώνται τα ημιτελή, οι βοηθητικοί χώροι και τα κατεστραμμένα από σεισμό εφόσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχει ποσοστό συνιδιοκτησίας αυτό λαμβάνεται υπόψη.Σημειώνεται ότι :

α) Σε όλες τις ΔΟΥ πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση από την οποία θα

ενημερώνονται οι δικαιούχοι για το γραφείο και τον υπάλληλο που θα παραλάβει την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση του επιδόματος,

β) Η πληρωμή του επιδόματος πρέπει να γίνεται αμέσως, εκτός αν υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις αμφισβήτησης για τη χορήγηση του.

γ) Οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ για οποιοδήποτε επιπλέον ερώτημα θα απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα που θα λειτουργούν αποκλειστικά για τις επόμενες δύο τουλάχιστον εβδομάδες για απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα:Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος τηλ. 210-3375376

210-3375377

Δ/νση Είσπραξη Δημόσια Εσόδων τηλ. 2103614716

210-3635044

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης