Α.Τ.Δ. Α 1103042 ΕΞ 22-11-2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00

22 Νοέ 2021

Taxheaven.gr
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Α.Τ.Δ. Α 1103042 ΕΞ 2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Α’ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ι.Κατσανού
Τηλέφωνο : 210-3375104
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

Θέμα:«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00»

ΣΧΕΤ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021 – ΦΕΚ. 5401/Β/20-11-2021

Σε συνέχεια προηγουμένων εγκυκλίων, σας κοινοποιούμε την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως έχει δημοσιευθεί, αναφορικά με έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες – αποδέκτες για την εφαρμογή των αναφερομένων μέτρων στην Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Της παρούσης να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Τμήμα Α’ στα τηλέφωνα 210-3375356, 210- 3375555, και 210-3375135.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


Taxheaven.gr