Αποτελέσματα live αναζήτησης

69158/16-9-2021 Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ, Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ), Αποκεντρωμένων Τμημάτων Ελέγχων Ασφάλισης και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ, Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

69158/16-9-2021
Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ, Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ), Αποκεντρωμένων Τμημάτων Ελέγχων Ασφάλισης και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης


69158/16-9-2021 Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ, Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθμ. 69158/2021

(ΦΕΚ Β' 4381/22-09-2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Των περ. η και ι της παρ. 4 του άρθρου 12 , των περ. η και ι του άρθρου 14, της περ. θ της παρ. 2, της περ. α της παρ. 5 και των περ. β και γ της παρ. 6 του άρθρου 34 και του άρθρου 87 του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Α’ 8),
β. των περ. ε και θ της παρ. 1 του άρθρου 52 και των άρθρων 69Α, 69Β, 69Γ, 69Δ και 69Ε του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),
γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).

2. Την υπό στοιχεία οικ. 32081/Δ1.10120/6-8-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314).

3. Την υπ’ αρ. 334667/2-9-2021 πρόταση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ,

αποφασίζουμε:

1. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Θ’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Νεάπολη, την 11η.10.2021.
β) Την κατάργηση, τη 10η.10.2021, του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης και του Δ’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

2. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α’ Λάρισας με έδρα τη Λάρισα, την 11η.10.2021.
β) Την κατάργηση, τη 10η.10.2021, του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λάρισας με έδρα την Λάρισα, στο οποίο έχουν συγχωνευτεί το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, με την υπ’ αρ. 101956/29.5.2020 (Β’ 2359) απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, το Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και ΕΔΕ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα και το Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Λάρισας με την υπ’ αρ. 157935/5.5.2021 (Β’ 1999) απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και του Β’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα.
γ) Την κατάργηση, τη 10η.10.2021, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα.

3. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β’ Φθιώτιδας με έδρα την Αταλάντη, την 11η.10.2021.
β) Την κατάργηση, τη 10η.10.2021, του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Φθιώτιδας με έδρα την Αταλάντη και του Α’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Φθιώτιδας με έδρα την Αταλάντη.

4. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α’Βοιωτίας με έδρα τη Λειβαδιά, την 11η.10.2021.
β) Την κατάργηση, τη 10η.10.2021, του Β’Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά, στο οποίο συγχωνεύτηκε το Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και ΕΔΕ Βοιωτίας με έδρα την Λιβαδειά με την υπ’ αρ. 109724/30.3.2021 (Β’ 1427) απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και του Β’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά.

5. Την έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, συμπεριλαμβανομένων των Αποκεντρωμένων Τμημάτων Γ’ Ελέγχων Ασφάλισης με έδρα την Καλαμάτα και Δ’ Ελέγχων Ασφάλισης με έδρα την Κόρινθο, την 11η.10.2021.

6. Την έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο, συμπεριλαμβανομένων των Αποκεντρωμένων Τμημάτων Γ’ Ελέγχων Ασφάλισης με έδρα τη Μυτιλήνη και Δ’ Ελέγχων Ασφάλισης με έδρα την Ερμούπολη Σύρου, την 11η.10.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης