Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1012/3.2.2004 Τύπος και περιεχόμενο πιστοποιητικού και υπεύθυνων δηλώσεων άρθρου 81 v.2238/1994

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1012/3.2.2004
Τύπος και περιεχόμενο πιστοποιητικού και υπεύθυνων δηλώσεων άρθρου 81 v.2238/1994


ΠΟΛ.1012/3.2.2004 Τύπος και περιεχόμενο πιστοποιητικού και υπεύθυνων δηλώσεων άρθρου 81 v.2238/1994

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1009662/168/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1012

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο πιστοποιητικού και υπεύθυνων δηλώσεων άρθρου 81 Ν.2238/1994.

Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1065956/863/Α0006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985/Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
β) Τις διατάξεις των άρθρων 4, 11, 20, και 21 του Ν.2238/1994, τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18 και 19 του άρθρου 81 του ίδιου νόμου, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/28.1.2004), και τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.2523/1997, όπως ισχύουν.
γ) Την υπ' αριθ. 1028284/426/Α0012/ΠΟΛ.1066/18.3.1991 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
δ) Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3220/2004 ορίζεται η κατάργηση των πιστοποιητικών του άρθρου 81 του Ν.2238/1994 και θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, με εξαίρεση μόνο στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης των μισθωμάτων ακινήτων και εκδίκασης αγωγής έξωσης μισθωτή ακινήτου, που διατηρείται η έκδοση πιστοποιητικού.
Κατόπιν τούτου, ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται:
α) για την απόκτηση γεωργικού εισοδήματος, προκειμένου για καταβολή γεωργικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, την έκδοση άδειας αγροτικού αυτοκινήτου και άδειας πώλησης αγροτικών προϊόντων,
β) για μη απόκτηση εισοδήματος και
γ) για την απόκτηση: αα) μισθωμάτων ακινήτων που δηλώθηκαν εμπρόθεσμα και ββ) καθαρού γεωργικού εισοδήματος των μεταβιβαζόμενων ακινήτων και
δ) για τη μεταβίβαση σκάφους αναψυχής ή αεροσκάφους ή ελικοπτέρου ή για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και του πιστοποιητικού που εκδίδεται:
α) στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης των μισθωμάτων ακινήτων και
β) στην περίπτωση εκδίκασης αγωγής έξωσης μισθωτή ακινήτου, που έχουν αντίστοιχα όπως τα σχετικά υποδείγματα, τα οποία επισυνάπτονται ως παραρτήματα στην απόφαση αυτή.

2. Η υπ αριθ. 1028284/426/Α0012/ΠΟΛ.1066/18.3.1991 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εξακολουθεί να ισχύει για τη μεταβίβαση σκάφους αναψυχής ή αεροσκάφους ή ελικοπτέρου, καθώς και για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον, όπου αναφέρεται η λέξη «βεβαίωση», νοείται «υπεύθυνη δήλωση».

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης