Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα myDATA: Τουριστικό πακέτο από Ελληνική Επιχείρηση προς Ελληνική Επιχείρηση ή Έλληνα ιδιώτη με κόστος αποκλειστικά στην Ελλάδα

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Άρθρα
myDATA: Τουριστικό πακέτο από Ελληνική Επιχείρηση προς Ελληνική Επιχείρηση ή Έλληνα ιδιώτη με κόστος αποκλειστικά στην Ελλάδα


Άρθρα myDATA: Τουριστικό πακέτο από Ελληνική Επιχείρηση προς Ελληνική Επιχείρηση ή Έλληνα ιδιώτη με κόστος απο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Νικόλαος Καραδημήτρης
Ηλίας Φουστέρης
e-logistiki saΣτις επίσημες δημοσιευμένες (συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις) στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ δεν γίνεται αναλυτική μνεία για την αντιμετώπιση των τουριστικών γραφείων στα ηλεκτρονικά βιβλία.

Αυτό λαμβάνει χώρα στις ανακοινώσεις των άτυπων ομάδων που γίνεται η αναλυτική περιγραφή της αντιμετώπισης, μεταξύ άλλων, και των τουριστικών γραφείων.

Στο σημερινό μας άρθρο θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε με απλό παράδειγμα την λογιστική αντιμετώπιση και διαβίβαση των παραστατικών πώλησης τουριστικού πακέτου εντός Ελλάδος από Ελληνική Επιχείρηση προς Έλληνα ιδιώτη ή Ελληνική Επιχείρηση.

Δεδομένα:
Αξία πώλησης πακέτου: 1.000,00 €
Κόστος πακέτου: 800,00 €
Μικτό κέρδος: 200,00 €
Καθαρή αξία υποκείμενη: 161,29 €
ΦΠΑ Άρθρο 43 (24%): 38,71 €

Α. Το παραστατικό πώλησης της επιχείρησης αξίας 1.000,00 θα διαβιβαστεί στα ηλεκτρονικά βιβλία:

1. Τύπος παραστατικού 2.1 (λήπτης Ελληνική Επιχείρηση) ή
Τύπος παραστατικού 11.2 (λήπτης Έλληνας ιδιώτης)

2. Διαβίβαση με χαρακτηρισμό 1.95 όπου δεν θα ενημερώσει τα ηλεκτρονικά βιβλία και ούτε το έσοδο στη λογιστική μας βάση σε αποτελεσματικό λογαριασμό (73). Προτείνουμε στη λογιστική βάση μετά τη χρέωση του λογαριασμού πελάτες η πίστωση να γίνει σε ενδιάμεσο ή πληροφοριακό λογαριασμό.

Β. Για το παραστατικό (ή τα παραστατικά) κόστους του ανωτέρου πακέτου της επιχείρησης συνολικής αξίας 800,00 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο χαρακτηρισμός (ή και η διαβίβαση) από το Ελληνικό τουριστικό γραφείο ως εξής:

1. Αν το κόστος προέλθει από B2B τότε θα έχει διαβιβαστεί από τους εκδότες στα ηλεκτρονικά βιβλία και στη συνέχεια θα χαρακτηριστεί από τον λογιστή της επιχείρησης με κωδικό 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ. Ο τυχόν αναγραφόμενος ΦΠΑ στο παραστατικό κόστους δεν εκπίπτει με το γενικό καθεστώς.

2. Αν το κόστος προέλθει από μη υπόχρεους σε myDATA εκδότες (π.χ. Κόστος εισόδου σε αρχαιολογικό χώρο) τότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η διαβίβαση από τον λογιστή της επιχείρησης με τύπο παραστατικού 13.2 και πάλι χαρακτηρισμό 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ.

Ιδιαίτερη σημείωση:
Μέχρι το στάδιο αυτό τα ηλεκτρονικά βιβλία αλλά και η λογιστική βάση δεν έχουν ενημερωθεί με έσοδο. (Παρά μόνο με κόστος).
Στην υπόθεση εργασίας θα αποδεχθούμε ότι αυτό το πακέτο είναι το μοναδικό που πραγματοποιήθηκε μέσα σε συγκεκριμένο μήνα.

Γ. Υπολογισμός, χαρακτηρισμός και διαβίβαση αξίας ΦΠΑ, υποκείμενου και μη υποκείμενου εσόδου περιόδου. Ενημέρωση περιοδικής ΦΠΑ και Ε3.


1. Στο ανωτέρω παράδειγμα η μικτή αξία είναι 200,00 € και ο εφαρμοζόμενος συντελεστής είναι 24%. Συνεπώς έχουμε υπαγόμενη καθαρή αξία 161,29 €, ΦΠΑ 38,71 € και μη υπαγόμενη 800,00 €.

Ο λογιστής με βάση αυτά τα δεδομένα πρέπει να ενημερώσει την λογιστική βάση με χρέωση του ενδιάμεσου ή πληροφοριακού λογαριασμού το ποσό των 1.000,00 € που κατά τη πώληση είχε πιστωθεί, και να πιστώσει αντίστοιχα τους εξής λογαριασμούς:

• Λογαριασμός εσόδου 73 υπαγόμενου με αξία 161,29 €
• Λογαριασμός ΦΠΑ άρθρου 43 με αξία 38,71 €
• Λογαριασμός εσόδου 73 μη υπαγόμενου με αξία 800,00 €

2. Η παραπάνω λογιστική εγγραφή αφού ενημερώνει λογαριασμό εσόδου στη λογιστική βάση πρέπει να διαβιβαστεί και στα ηλεκτρονικά βιβλία για την αποτύπωση του εσόδου και του ΦΠΑ με τύπο παραστατικού 11.3 (απλοποιημένο τιμολόγιο) είτε ο πελάτης είναι ιδιώτης είτε επιχείρηση.

Ο χαρακτηρισμός της συναλλαγής θα πρέπει να γίνει με 1.3 (‘Έσοδα από παροχή υπηρεσιών). Η εν λόγω εγγραφή θα διαβιβαστεί με σειρά παραστατικού μηδέν και αριθμό παραστατικού τον αύξοντα αριθμό εγγραφής. Προς το παρόν η ενημέρωση του Ε3 γίνεται στις λιανικές πωλήσεις 561_003)*.

3. Στην ανωτέρω διαβίβαση για τις ανάγκες της περιοδικής ΦΠΑ η υπαγόμενη αξία θα ενημερώσει τον κωδικό 303 ενώ η μη υπαγόμενη θα ενημερώσει τον κωδικό 349.

*Για την ορθή ενημέρωση του εντύπου Ε3 σε σχέση με τον διαχωρισμό λιανικών και χονδρικών πωλήσεων εντός Ελλάδος θα πρέπει από τον λογιστή να γίνει μια ακόμη λογιστική τακτοποιητική εγγραφή ενημέρωσης των λογιστικών και ηλεκτρονικών βιβλίων στη περίπτωση που η πώληση είναι χονδρική.

Η εγγραφή αυτή πρέπει να γίνει (είτε μηνιαία είτε στο τέλος της χρήσης) ως εξής:

Αρνητική χρέωση του εσόδου λιανικών πωλήσεων με το ποσό των 961,29 € με αντίστοιχη πίστωση χονδρικών πωλήσεων.

Τύπος παραστατικού 17.3 (τακτοποιητική εσόδων λογιστικής βάσης) και χαρακτηρισμός Ε3 ως εξής

Για την χρέωση του εσόδου Ε3_561_003 / Λιανική και

Για την πίστωση του εσόδου Ε3_561_001 / Χονδρική.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης