Αποτελέσματα live αναζήτησης

21248/12-08-2021 Έναρξη της διαδικασίας μηνιαίας προείσπραξης έτους 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α'/110)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-08-2021 ]
Κατηγορία: Λοιπά

21248/12-08-2021
Έναρξη της διαδικασίας μηνιαίας προείσπραξης έτους 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α'/110)


Ημ/νία Έκδοσης: 12-8-2021
Αριθ. Πρωτ: οικ.21248

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΟΠΥΥ
www.eopyy.gov.gr

Δ/ΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12
ΤΚ 15123 Μαρούσι
E-mail: [email protected]
[email protected]

Θέμα: « Έναρξη της διαδικασίας μηνιαίας προείσπραξης έτους 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 72 του ν. 4812/2021 (ΦΕΚ Α'/110)»

Σε εφαρμογή του αρ. 72 του ν. 4812/2021 (ΦΕΚ Α'/110) γίνεται γνωστό ότι ο Οργανισμός θα εκκινήσει την διαδικασία προείσπραξης του ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) από τους συμβεβλημένους παρόχους της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά την εξόφληση μηνός δαπάνης Μαΐου 2021.

Τα ποσοστά clawback για κάθε κατηγορία ή υποκατηγορία υπηρεσίας υγείας της υπ.αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 29274 (ΦΕΚ 2076 Β'/20-05-2021) υπουργικής απόφασης, καθώς και η συνολική υποβαλλόμενη μηνιαία δαπάνη για κάθε μία εξ αυτών, παρατίθενται στο συνημμένο Πίνακα Α.

Το μηνιαίο όριο κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας προκύπτει από τη διαίρεση του εξαμηνιαίου ορίου της ανωτέρω υπουργικής απόφασης δια του έξι (6).

Το ποσό παρακράτησης για κάθε ΑΦΜ υπολογίζεται από την πράξη:

Υποβαλλόμενη δαπάνη κατηγορίας ή υποκατηγορίας με ΦΠΑ (προ ελέγχου και εκκαθάρισης) x Ποσοστό clawback κατηγορίας ή υποκατηγορίας x 0,70.

Μετά το πέρας του ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών του εξαμήνου θα ακολουθήσει η έκδοση της διοικητικής πράξης βεβαίωσης του ποσού clawback του εξαμήνου από την οποία θα αφαιρεθεί το άθροισμα των προεισπραχθέντων ποσών της χρονικής περιόδου και το εναπομείναν ποσό θα ρυθμιστεί σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με διαδικασία η οποία θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ, η οποία και θα σας γνωστοποιηθεί.

Εφεξής, κάθε μήνα θα αναρτάται στην ενημέρωση συναλλασσόμενων, όπου μπαίνετε με τους προσωπικούς σας κωδικούς, η μηνιαία επικαιροποίηση του Πίνακα Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γ. ΑΓΓΟΥΡΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ. ΜΠΑΡΟΥΣΚύρια Κατηγορία Υποκατηγορία Υποβαλλόμενη Δαπάνη Μηνός Μαΐου 2021 Μηνιαίο Όριο Ποσοστό clawback (%)
Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Νοσήλια 24.333.442,77 € 14.916.666,67 € 38,70
Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Νοσήλια Κλινικών για Χρονίως Πάσχοντες 241.427,19 € 291.666,67 € 0,00
Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Νοσήλια Ειδικών Επεμβάσεων 4.459.782,06 € 3.416.666,67 € 23,39
Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 1.533.120,42 € 1.000.000,00 € 34,77
Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 963.603,45 € 1.166.666,67 € 0,00
Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ακτινοθεραπεία 2.031.865,58 € 1.916.666,67 € 5,67
Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης 5.466.717,88 € 5.416.666,67 € 0,92
Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης 314.976,68 € 416.666,67 € 0,00
Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής 4.935.653,96 € 4.166.666,67 € 15,58
Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών 30.609.777,76 € 20.432.500,00 € 33,25
Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Πολυγονιδιακές εξετάσεις για CA μαστού 421.990,00 € 275.000,00 € 34,83
Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Ακτινογραφίες 273.912,63 € 275.000,00 € 0,00
Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Μαστογραφία 903.993,72 € 1.008.333,33 € 0,00
Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας 761.463,08 € 550.000,00 € 27,77
Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων CTs 3.392.558,99 € 2.291.666,67 € 32,45
Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και MRI 7.218.017,06 € 5.133.333,33 € 28,88
Πράξεων        
Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Υπερηχογραφή ματα

Ακτινοδιαγνωστικών Εργαστηρίων

5.055.476,41 € 3.850.000,00 € 23,85
Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Υπερηχογραφήματα λοιπών ιατρικών ειδικοτήτων 1.278.838,72 € 916.666,67 € 28,32
Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Σπινθη ρογραφή ματα 720.408,47 € 687.500,00 € 4,57
Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων PET/CTs 339.562,36 € 275.000,00 € 19,01
Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Διαγνωστικό Ραδιοφάρμακο 565.457,00 € 733.333,33 € 0,00
Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων Λοιπές Εξετάσεις & Πράξεις 1.459.042,33 € 1.237.500,00 € 15,19
Ιατρικές Υπηρεσίες Ιατρικές Υπηρεσίες 6.433.710,00 € 6.250.000,00 € 2,86
Υπηρεσίες

Αιμοκάθαρσης

Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 10.568.051,35 € 8.750.000,00 € 17,20
Υπηρεσίες

Αιμοκάθαρσης

Υπηρεσίες Μονάδων Τεχνητού Νεφρού 2.649.969,50 € 2.583.333,33 € 2,52
Υπηρεσίες

Αιμοκάθαρσης

Υλικά Αιμοκάθαρσης 2.227.147,75 € 2.208.333,33 € 0,85
Υπηρεσίες

Αιμοκάθαρσης

Περιτοναϊκή Κάθαρση 2.116.484,62 € 2.333.333,33 € 0,00
Συμπληρώματα

Ειδικής Διατροφής

Σκευάσματα Κατάλληλα για Αλλεργία στο Γάλα 261.775,15 € 183.333,33 € 29,97
Συμπληρώματα

Ειδικής Διατροφής

Σκευάσματα Λοιπών Νόσων που Προβλέπονται στον ΕΚΠΥ 1.905.658,17 € 1.275.000,00 € 33,09
Υγειονομικό Υλικό Επιθέματα 2.771.840,98 € 2.500.000,00 € 9,81
Υγειονομικό Υλικό Οστομικά Υλικά 2.894.085,46 € 2.583.333,33 € 10,74
Υγειονομικό Υλικό Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη -Αναλώσιμα Λοιπών Τύπων Διαβήτη 4.313.515,79 € 3.333.333,33 € 22,72
Υγειονομικό Υλικό Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη -

Αναλώσιμα Διαβήτη Τύπου 1

1.590.602,54 € 2.083.333,33 € 0,00
Υγειονομικό Υλικό Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη - Αντλία Ινσουλίνης και Αναλώσιμα 869.602,34 € 666.666,67 € 23,34
Υγειονομικό Υλικό Καθετήρες -ουροσυλλέκτες 3.657.491,16 € 3.000.000,00 € 17,98
Υγειονομικό Υλικό Λοιπά Υγειονομικά Υλικά 2.250.997,47 € 1.583.333,33 € 29,66
Πρόσθετη Περίθαλψη Αναπνευστικά - Συσκευές-Οξυγόνο 5.437.784,19 € 2.916.666,67 € 46,36
Πρόσθετη Περίθαλψη Ορθοπεδικά 905.889,86 € 666.666,67 € 26,41
Πρόσθετη Περίθαλψη Ορθοπεδικά επί παραγγελία 455.660,73 € 416.666,67 € 8,56
Πρόσθετη Περίθαλψη Ακουστικά 863.604,05 € 700.000,00 € 18,95
Πρόσθετη Περίθαλψη Κοχλιακό Εμφύτευμα 178.049,27 € 58.333,33 € 67,24
Πρόσθετη Περίθαλψη Προθέσεις και Λοιπά 79.857,72 € 125.000,00 € 0,00
Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας -Φυσικοθεραπευτές 6.930.441,27 € 5.750.000,00 € 17,03
Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας Εργαστήρια Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 121.270,21 € 125.000,00 € 0,00

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης