Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΑΦ Α 1053980 ΕΞ 25-06-2021 Ετήσιο αρχείο βοηθήματος COVID-19

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΔΕΑΦ Α 1053980 ΕΞ 25-06-2021
Ετήσιο αρχείο βοηθήματος COVID-19


ΔΕΑΦ Α 1053980 ΕΞ 25-06-2021 Ετήσιο αρχείο βοηθήματος COVID-19

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 25/6/2021
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1053980 ΕΞ 2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Θέμα: Ετήσιο αρχείο βοηθήματος COVID-19

Σχετ.: 1. Η με αριθ. πρωτ. Α.1035/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΖ246ΜΠ3Ζ) «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2020.»
2. Η με αριθ. πρωτ. Α.1118/2021 (ΑΔΑ: 9ΕΣ646ΜΠ3Ζ-Υ23) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.»
3. Η ΠΟΛ.1094/2015 με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων-οικονομικών ενισχύσεων»


Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με α/α 1 Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ. (πρώτο εδάφιο παραγράφου 2 του άρθρου 5), το σύνολο των Ν.Π.Δ.Δ. είναι υπόχρεα σε υποβολή ετήσιου αρχείου αμοιβών φορολογικού έτους 2020. Η Φορολογική Διοίκηση θα εξετάσει τις δυνατότητες εξάλειψης της εν λόγω υποχρέωσης για τις καταβολές που πραγματοποιούνται από Ν.Π.Δ.Δ. και αποστέλλονται με προσωρινά μηνιαία αρχεία για το φορολογικό έτος 2021.

Όσον αφορά στο βοήθημα λόγω COVID-19 που καταβλήθηκε σε μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου ............, αυτό δεν αποτελεί εισόδημα και δεν φορολογείται, καθώς εκλείπουν προσδιοριστικά στοιχεία του εισοδήματος (βλ. το σχετ. με α/α 3 έγγραφο). Αντίθετα το ποσό αυτό δόθηκε εκτάκτως ως βοήθημα σε μέρος των μελών του συλλόγου, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και κατόπιν αιτήσεως, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του COVID-19. Για το εν λόγω ποσό, δεν υπάρχει υποχρέωση αποστολής αρχείου βεβαιώσεων ή υποβολής του με τις μηνιαίες δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων/προκαταβληθέντων φόρων. Παρόλα αυτά, καθώς το εν λόγω ποσό μπορεί να καλύψει τεκμήρια και να συμπληρωθεί από τους δικαιούχους στον κωδ. 781, ο Δικηγορικός Σύλλογος δύναται προς διευκόλυνση των μελών του να χορηγήσει βεβαίωση στα μέλη που έλαβαν το βοήθημα.

Διαφορετικά, οι δικαιούχοι δύνανται να συμπληρώσουν το ποσό στον εν λόγω κωδικό και να αποδείξουν την είσπραξη αυτού με κάθε πρόσφορο μέσο, κατά τα οριζόμενα στο με α/α 2 σχετικό έγγραφο.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης