Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1060646 ΕΞ 14-07-2021 Συμπληρωματικές οδηγίες αναφορικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης υποκείμενων σε Φ.Κ. ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων καπνού σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1060646 ΕΞ 14-07-2021
Συμπληρωματικές οδηγίες αναφορικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης υποκείμενων σε Φ.Κ. ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων καπνού σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών


Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1060646 ΕΞ 14-07-2021 Συμπληρωματικές οδηγίες αναφορικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης υποκείμενων σε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1060646 ΕΞ 2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ' ΚΑΙ Ε'

Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Παναγή,
Αικ. Μελανίτου
Τηλέφωνο: 2106987428,407
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr


Θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες αναφορικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης υποκείμενων σε Φ.Κ. ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων καπνού σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών».

Σχετ .: α) Το αριθμ. Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1046279 ΕΞ 2021/1.6.2021 έγγραφό μας
β) Η αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ 2017/8.8.2017 (Β'2889) ΑΥΟ
γ) Η με αριθ.πρωτ.1083/09.06.2021 (154135/06.07.2021 πρωτόκολλο υπηρεσίας μας) ηλεκτρονική επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων Και Εξαγωγέων

Σε συνέχεια του ανωτέρω α) σχετικού εγγράφου με το οποίο δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης των υποκείμενων σε Φ.Κ. προϊόντων καφέ και ηλεκτρονικού τσιγάρου σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η μεταφορά τους από την φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή στην φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-εξαγωγέα ή εφοδιαστή, διευκρινίζεται ότι δύναται να έχουν ανάλογη εφαρμογή οι ανωτέρω οδηγίες και για το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού (περ. στ' παρ.1 αρ.53Α ν.2960/2001) με την προϋπόθεση ότι τα εμπλεκόμενα στη διαδικασία πρόσωπα έχουν λάβει προηγουμένως τις σχετικές προβλεπόμενες:

α) άδειες εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών και φορολογικής αποθήκης στη χώρα μας και 

β) εγκρίσεις από τη Δ/νση Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α νια τη συναποθήκευση του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού με τα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ βιομηχανοποιημένα καπνά στις φορολογικές αποθήκες των εγκεκριμένων αποθηκευτών βιομηχανοποιημένων καπνών (παρ. 3 και 4 άρθρου 2 β' σχετ.Α.Υ.Ο.) , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ανωτέρω β) σχετικής Υπουργικής Απόφασης που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβολής του φόρου κατανάλωσης επί του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, τηρουμένων των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. Α.1180/2020 (Β'3235) ΑΥΟ.

Όσον αφορά το Φ.Π.Α. ισχύουν ομοίως οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με το ανωτέρω α) σχετικό έγγραφό μας.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΚΩΝ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης