Αποτελέσματα live αναζήτησης

249057/Σ.412/02-07-21 Συμπληρωματικές οδηγίες για την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους λόγω μεταβίβασης ακινήτου


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2021 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

249057/Σ.412/02-07-21
Συμπληρωματικές οδηγίες για την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους λόγω μεταβίβασης ακινήτου


Αθήνα, 2 Ιουλίου 2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 249057/Σ.412/02-07-21


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12
Ταχ. Κώδικας: 106 77
Τηλέφωνο: 210 52 91 729
210 52 91 756 210 52 91 778
Πληροφορίες: Πεντερίδη Ειρήνη
Καραμήτρου Βάγια
Σώχου Αναστασία


ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους λόγω μεταβίβασης ακινήτου».

Σχετ.: η εγκύκλιος με Α/Π: 23/14.04.2021 της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης.

Αναφορικά με την απόδοση των παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων οφειλετών, παραθέτουμε τους εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής με τις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.:

1) Στο Α' Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας, στο Β' Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας, στη Περιφερειακή Δ/νση Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιώς, Βορείου & Νοτίου Αιγαίου καθώς και στο Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

i. έκδοση σχετικού RF, κατόπιν επικοινωνίας του συμβολαιογράφου με το υποκ/μα, και αυθημερόν εξόφληση αυτού σε Πιστωτικό ϊδρυμα ή μέσω Internet Banking (τραπεζικό προϊόν: e - ΕΦΚΑ παραστατικά υποκαταστημάτων) ή

ii. προσκόμιση τραπεζικής επιταγής με το παρακρατηθέν ποσό ώστε να εκδοθεί σχετικό Γραμμάτιο Καθυστερούμενων (ΓΚ σειράς Μ) και να πιστωθεί άμεσα η καρτέλα του οφειλέτη (απαιτείται φυσική παρουσία στο υποκ/μα) ή 

iii. κατάθεση του παρακρατηθέντος ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο., κατόπιν επικοινωνίας του συμβολαιογράφου με αυτό.

2) Οι Περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. που παρατίθενται στο Παράρτημα ως συστεγαζόμενες με Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) έχουν τις εξής δυνατότητες:

i. έκδοση σχετικού RF, κατόπιν επικοινωνίας του συμβολαιογράφου με το Κ.Ε.Α.Ο. και αυθημερόν εξόφληση αυτού σε Πιστωτικό ϊδρυμα ή μέσω Internet Banking (τραπεζικό προϊόν: e - ΕΦΚΑ - παραστατικά υποκαταστημάτων)

ii. προσκόμιση τραπεζικής επιταγής με το παρακρατηθέν ποσό ώστε να εκδοθεί σχετικό Γραμμάτιο Καθυστερούμενων (ΓΚ σειράς Μ), το οποίο θα εκτελείται στο ταμείο της αντίστοιχης Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ).

Αναφορικά με την είσπραξη παρακρατηθέντος τιμήματος με επιταγή, σας γνωρίζουμε ότι οι συμβολαιογράφοι δύναται κατ' εξαίρεση να εξυπηρετούνται από τις πλησιέστερες σε αυτούς υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., έστω και αν δεν αποτελούν αυτές τις υπηρεσίες έκδοσης των βεβαιώσεων περί διασφάλισης της εγκυκλίου 23. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιείται κατά περίπτωση ενδοϋπηρεσιακή συνεννόηση.

3) Στις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. (Χαλκίδας, Ελευσίνας, Καλαμάτας, Χανίων, Καβάλας, Βόλου και Καρδίτσας), οι οποίες δεν συστεγάζονται με τις ΠΥΣΥ, υπάρχει μόνο η δυνατότητα έκδοσης σχετικού RF, κατόπιν επικοινωνίας του συμβολαιογράφου με το Κ.Ε.Α.Ο., και αυθημερόν εξόφληση αυτού σε Πιστωτικό Ίδρυμα ή μέσω Internet Banking (τραπεζικό προϊόν: e - ΕΦΚΑ - παραστατικά υποκαταστημάτων).

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι για την διευκόλυνση και την κατά το δυνατόν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των συμβολαιογράφων έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστοί λογαριασμοί ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στις Περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., με την μορφή «υποκατάστημα[email protected]» (π.χ. «[email protected]»), οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους συμβολαιογράφους για τις υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. στην τακτοποίηση των αποδοθέντων παρακρατούμενων ποσών από τους συμβολαιογράφους.

Ως εκ τούτου, με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. οι νέοι λογαριασμοί ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να παρακολουθούνται καθημερινά από τους υπαλλήλους οι οποίοι θα επιφορτιστούν με τις εν λόγω εργασίες ώστε να ενημερώνονται για κάθε σχετικό ζήτημα άμεσα οι εμπλεκόμενοι συμβολαιογράφοι.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι οι συμβολαιογράφοι δύνανται να παραγγέλλουν στις υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. την έκδοση των γραμματίων με κωδικό RF σε συγκεκριμένη ημερομηνία της επιλογής τους. Τα κατά παραγγελία γραμμάτια αυτά θα πρέπει να εκδίδονται την αιτούμενη ημερομηνία και να αποστέλλονται (από τους νέους λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στους συμβολαιογράφους οι κωδικοί RF αυθημερόν το αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ..

Τέλος, στο παράρτημα του εγγράφου έχει προσαρτηθεί βοηθητικός Πίνακας με τους δυνατούς τρόπους είσπραξης ανά υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης