Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.15/Δ΄/37483/15.06.2021 Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αφορά : Οριοθέτηση ως πληγεισών από φυσική καταστροφή, περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης

Δ.15/Δ΄/37483/15.06.2021
Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής


Δ.15/Δ΄/37483/15.06.2021 Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 9/6/2021
Αριθ. Πρωτ.: Δ.15/Δ΄/37483

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ΄)    

Διεύθυνση: Σταδίου 29
105 59 Αθήνα
Πληροφορίες : Ι. Νταβή
Τηλέφωνο: 2131516811
Ηλ. Ταχ.: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής»

Με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. /8832/Α325/05.11.2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4383/Β/29.11.2019, ΑΔΑ: 6Β2Γ465ΧΘΞ-Ξ1Α και διόρθωση σφάλματος με την αριθ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.12172/Α32/4.12.2019 (ΦΕΚ4747/Β/23.12.2019, ΑΔΑ: ΩΤΑΝ465ΧΘ Ξ-33Π), οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή, περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης (πλημμύρες Φεβρουαρίου 2019). Ακολούθως με το αρ. Δ.15/Δ'/6435/155/28-02-2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ω3Ν846ΜΤΛΚ-ΧΕΙ) γνωστοποιήθηκε στον e- ΕΦΚΑ η έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση των ρυθμίσεων της παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν.2256/1994 όπως ισχύει.

Με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ./26388-π.ε./Α325/21.04.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 1726/Β/27.4.2021, ΑΔΑ:ΨΔΖΗ465 ΧΘΞ-0ΗΦ) συμπληρώθηκε η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση και προστέθηκαν συγκεκριμένες κοινότητες στην οριοθετημένη ως πληγείσα περιοχή.
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας σύμφωνα με τις πάγιες ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2556/1997, και της αριθ. Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες.
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης
Δρ. Π. Τσάμη


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης