Αποτελέσματα live αναζήτησης

30/004/000/2945/04-06-2021 Άρση της προσωρινής αναστολής των Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 στο πλαίσιο πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19

Κατηγορία: Λοιπά

30/004/000/2945/04-06-2021
Άρση της προσωρινής αναστολής των Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 στο πλαίσιο πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19


30/004/000/2945/04-06-2021 Άρση της προσωρινής αναστολής των Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Ο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: 30/004/000/2945


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση:Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας:11521
Πληροφορίες:Ε. Σακελλαρίου
Τηλέφωνο:210 6479238
Fax:210 6424529
e-mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

Θέμα: «Άρση της προσωρινής αναστολής των Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 στο πλαίσιο πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19»


Σχετικά: 1. Η με αρ.πρωτ. 30/004/000/178/14-01-2021 εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ περί προσωρινής αναστολής των Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 στο πλαίσιο πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19 (ΑΔΑ : 9ΔΣΡ46ΜΠ3Ζ-ΦΨΖ)
2. Το υπ’αρ. 011011/06-2021/01-06-2021 ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΗΜΑ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί άρσης μέτρου προσωρινής αναστολής επιθεωρήσεων ή/και δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802.

Σε εκτέλεση του σχετικού 1 πραγματοποιήθηκε αναστολή των εργασιών που αφορούν στις επιθεωρήσεις εγγράφων και δειγματοληψιών καυσίμων στα πλοία, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 από τους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές θείου των Χημικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους επιθεωρητές θείου των κατά τόπου αρμόδιων λιμενικών αρχών.

Μετά και από την έκδοση του σχετικού 2, αίρεται η προσωρινή αναστολή των Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802) τις οποίες εκτελούν οι Επιθεωρητές-θείου της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Χημικών Υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές θείου καυσίμων πλοίων να μεριμνήσουν για τις δικές τους ενέργειες ώστε να επιτευχθεί η ετήσια υποχρέωση της χώρας στο πλαίσιο υλοποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 για το έτος 2021, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπ’αρ. 30/004/000/2918/02-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γ.Χ.Κ. περί κατανομής επιθεωρήσεων πλοίων για το έτος 2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης