Αποτελέσματα live αναζήτησης

175334/18.5.2021 Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

175334/18.5.2021
Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης


175334/18.5.2021 Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 175334
Ημ/νία: 18/05/21


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
10432 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Μπερούτσου
Τηλέφωνο : 210 - 5285569
Fax : 210 - 5229840
e-mail: [email protected]


ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης»

ΣΧΕΤ: Οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/τ.Α' /17-05-2019)

Με αφορμή ερωτήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών σχετικά με την έναρξη και λήξη της ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για ενιαία εφαρμογή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες:

ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 35 ν. 4611/2019 (έναρξη ισχύος 17-05-2019) εναρμονίσθηκε η έναρξη και η διακοπή της ασφάλισης των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης (επιβατικών, φορτηγών ή λεωφορείων ΔΧ) με τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και διακοπής επαγγελματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.

Σε εκτέλεση της προαναφερόμενης διάταξης, ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης λογίζεται η πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης άσκησης της ασφαλιστέας ιδιότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση έναρξης εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (π.χ. έναρξη εργασιών Δ.Ο.Υ. 17/6/2019, έναρξη ασφάλισης 1/6/2019).

Αντίστοιχα, ως ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης λογίζεται η τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκησης της δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση διακοπής εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (π.χ. διακοπή εργασιών Δ.Ο.Υ. 17/6/2019, διακοπή ασφάλισης 30/6/2019). 

ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΕΙΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣΗ

Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, μεταβολών και λήξης ασφάλισης εκτελείται πλέον μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (εγκ. 46/2020, 53/2020 και 18/2021 της Γεν. Δ/νσης Εισφορών).

Όπως είναι γνωστό, με τη χρήση των υπηρεσιών αυτών, επιτυγχάνεται δια λειτουργία με την Α.Α.Δ.Ε. και εκκινούν ή διακόπτονται, αντίστοιχα, η ασφάλιση και εισφοροδότηση ενώ, παράλληλα, δημιουργούνται και διατίθενται στους ασφαλισμένους οι σχετικές διοικητικές πράξεις.

Λοιπά δικαιολογητικά που είχαν καθοριστεί, σύμφωνα με το προϋφιστάμενο καθεστώς, για τον προσδιορισμό των ασφαλιστέων προσώπων, (ιδιοκτήτες, χρήστες και εκμεταλλευτές ΔΧ αυτοκινήτων) και του χρόνου υπαγωγής ή λήξης της ασφάλισης (π.χ. συμβόλαιο αγοραπωλησίας ή δωρεάς ή γονικής παροχής αυτοκινήτου ή άλλη πράξη μεταβίβασης ιδιοκτησίας ή χρήσης και εκμετάλλευσης αυτού, άδεια ΤΕΟΜ, άδεια ΕΟΤ) θα αναζητούνται μόνο αν διαπιστώνεται υπαγωγή πριν την 17/05/2019, ημερομηνία ισχύος των νέων διατάξεων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ασφαλισμένοι που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. - πριν ή μετά την ισχύ των διατάξεων (17/5/2019) - συνεχίζουν την ασφάλισή τους εφόσον η δραστηριότητα παραμένει ενεργή.

Ειδικότερα:

Για ασφαλισμένους που υπήχθησαν στην ασφάλιση μετά την 17/5/2019, ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης λογίζεται η ημερομηνία έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. ( και όχι απόκτησης της ιδιότητας). Αντίστοιχα, η διακοπή ασφάλισης επέρχεται με τη διακοπή εργασιών στη Δ.Ο.Υ. (και όχι με την απώλεια της ιδιότητας).

Του παρόντος να λάβουν γνώση με ευθύνη των Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων οι υπάλληλοι της αρμοδιότητάς τους.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης