Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2084/2021 Οδηγίες σχετικά με την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων αιτήσεων για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Κατάρ

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Ε.2084/2021
Οδηγίες σχετικά με την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων αιτήσεων για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Κατάρ


Ε.2084/2021 Οδηγίες σχετικά με την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων αιτήσεων γι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 13 Απριλίου 2021
Ε 2084/13-04-2021
 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Τ. Κώδικας:101 84, Αθήνα
Τηλέφωνο:210-3375858
E-Mail:[email protected]
UrI: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2084/2021 

Θέμα: Οδηγίες σχετικά με την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων αιτήσεων για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Κατάρ


ΣΧΕΤΙΚΟ: Η ΠΟΛ.1187/1995 με θέμα «Εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών»,

Με το ως άνω σχετικό, έχει οριστεί ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου της Αίτησης για την Εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής φορολογίας (στο εξής Σ.Α.Δ.Φ.) που έχει συνάψει η Ελλάδα, βάσει του οποίου εφαρμόζονται οι ευεργετικές διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ. Ε. Το έντυπο αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., υπό τον τίτλο «αιτήσεις εφαρμογής» στη διαδρομή: https://www.aade.gr/sites/default/files/2017-03/CLAIM_OTHERCOUNTRIES.pdf. Οι φορολογικές αρχές του Κατάρ, ενημέρωσαν ότι προχωρούν στην έκδοση ηλεκτρονικών Πιστοποιητικών Φορολογικής Κατοικίας (στο εξής ΠΦΚ) τα οποία φέρουν ειδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, ενώ παράλληλα θα εξακολουθήσουν να πιστοποιούν τη φορολογική κατοικία και στο έντυπο «Αίτηση για την εφαρμογή».

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να υφίσταται ασφάλεια των συναλλαγών των φορολογικών κατοίκων και των εργασιών των υπόχρεων προσώπων, παρέχονται οι εξής οδηγίες: Στις αιτήσεις εφαρμογής της Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδος - Κατάρ στις οποίες η ημερομηνία πιστοποίησης της φορολογικής κατοικίας είναι οποιαδήποτε ημερομηνία μετά την 1-1-2021, αντί της συμπλήρωσης του πεδίου VII (Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας), με την δεόντως συμπληρωμένη αίτηση εφαρμογής, δύναται να προσκομίζεται διακριτά το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας της αλλοδαπής φορολογικής αρχής, εφόσον έχει εκδοθεί έγκυρα ως ηλεκτρονικό στην αραβική και αγγλική γλώσσα.

Η γνησιότητα του ΠΦΚ δύναται να διαπιστώνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες στην αγγλική γλώσσα που συνοδεύουν το ΠΦΚ (ως συνημμένο δείγμα).

Οι αιτήσεις εφαρμογής που συμπληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα, ισχύουν, όπως και οι αιτήσεις εφαρμογής που συμπληρώνονται σύμφωνα με την αναφερόμενη ως σχετική.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης