Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2085/2021 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1032/15-2-2021 Απόφασης Yφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προκαταβολής της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων για τις ανάγκες των αλιέων κατοίκων μικρών και απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών» (Β’ 703)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Ε.2085/2021
Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1032/15-2-2021 Απόφασης Yφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προκαταβολής της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων για τις ανάγκες των αλιέων κατοίκων μικρών και απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών» (Β’ 703)


Ε.2085/2021 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1032/15-2-2021 Απόφασης Yφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Όροι, προϋποθ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 20 Απριλίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2085/20-04-2021


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Β. Τερζής
Τηλέφωνο:210.69.87.503
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2085/2021

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1032/15-2-2021 Απόφασης Yφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προκαταβολής της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων για τις ανάγκες των αλιέων κατοίκων μικρών και απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών» (Β’ 703)


Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την με αριθ. πρωτ. Α.1032/2021 Απόφαση Yφυπουργού Οικονομικών, όπως δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθ. 703, Τεύχος Β΄ της 23-2-2021 και αναρτήθηκε στον ιστόποπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ: ΩΗΟΠ46ΜΠ3Η-0Θ4, γνωρίζοντάς σας παράλληλα τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης Απόφασης καθορίζονται τα νησιά που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4Α του άρθρου 78 του ν.2960/2001, των αλιέων που είναι δικαιούχοι προκαταβολής της επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), καθώς και των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης της προκαταβολής. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Απόφασης αυτής καθορίζονται ως δικαιούχοι οι μόνιμοι κάτοικοι αλιείς αλλά και οι νομικές οντότητες με αντικείμενο την επαγγελματική αλιεία των νησιών: Άγιος Ευστράτιος, Κάσος, Καστελλόριζο (Μεγίστη), Λειψοί, Σαμοθράκη και Φούρνοι. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ίδιας Απόφασης ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ. και στο άρθρο 4 ορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης προκαταβολής επιστροφής Ε.Φ.Κ. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την εφαρμογή της ρύθμισης ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Απόφασης ορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι δικαιούχοι που έχουν λάβει την προκαταβολή επιστροφής του Ε.Φ.Κ. έχουν τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης επιστροφής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων με τις διατάξεις της αριθ. Α.1070/2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (B΄ 679).

Η ανωτέρω Απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 23-02-2021.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης