Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2083/2021 Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1083/06-4-2021 (Β'1443) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων α) κατόχων άδειας εμφιάλωσης υγραερίων, β) διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και γ) παραληπτών/τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ' εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31- 12-2020 (B' 40/2021) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.»

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Ε.2083/2021
Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1083/06-4-2021 (Β'1443) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων α) κατόχων άδειας εμφιάλωσης υγραερίων, β) διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και γ) παραληπτών/τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ' εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31- 12-2020 (B' 40/2021) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.»


Ε.2083/2021 Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1083/06-4-2021 (Β'1443) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράτα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 21 Απριλίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2083/21-04-2021


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84
Πληροφορίες: Σ.Κουλούρης-Α.Κούκουνα
Τηλέφωνο: 210-6987421
210-6987410
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr


Ε 2083/2021

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1083/06-4-2021 (Β'1443) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων α) κατόχων άδειας εμφιάλωσης υγραερίων, β) διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και γ) παραληπτών/τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ' εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31- 12-2020 (B' 40/2021) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.»

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπό στοιχεία Α.1083/06-04-2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 1443 Τεύχος Β', έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 6ΞΡ946ΜΠ3Ζ-ΕΩΡ και ισχύει από την 12-04-2021.

Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη απόφαση παρατείνεται μέχρι 30-06-2021:

α) η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31.12.2020 (Β'40) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με την υποβολή στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου της δήλωσης γνωστοποίησης από τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας εμφιάλωσης υγραερίων και τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου,

β) η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 9 της ίδιας ως άνω απόφασης σχετικά με την υποβολή στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, τις Βεβαιώσεις του αρμόδιου μηχανικού και της κατάστασης με τα ιδιόκτητα ή μισθωμένα οχήματα από τις επιχειρήσεις παραλήπτες χύδην υγραερίων.

Επιπλέον, παρατείνεται μέχρι την 30-6-2021 η προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου 9 της ίδιας ως άνω απόφασης που αφορά την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας εμφιάλωσης υγραερίων, τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου καθώς και τις επιχειρήσεις παραλήπτες χύδην υγραερίων. 

Τα ανωτέρω ισχύουν για τις επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονταν σε λειτουργία και παραλάμβαναν υγραέρια πριν από τις 12/01/2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία Α.1001/31.12.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., καθώς και για τις επιχειρήσεις με έναρξη λειτουργίας μετά τις 12/01/2021 και έως την ημερομηνία λήξης της παράτασης, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της ως άνω απόφασης.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης