Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΔΑΔ Β 1033428 ΕΞ 2021 Ενίσχυση Τελωνειακών Υπηρεσιών για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

ΔΔΑΔ Β 1033428 ΕΞ 2021
Ενίσχυση Τελωνειακών Υπηρεσιών για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων


ΔΔΑΔ Β 1033428 ΕΞ 2021 Ενίσχυση Τελωνειακών Υπηρεσιών για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 19/4/2021
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1033428 ΕΞ 2021


ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375388
Url: www.aade.gr


Θέμα: «Ενίσχυση Τελωνειακών Υπηρεσιών για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων».

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του έτους 2021, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποφάσισε την εντατικοποίηση της διενέργειας τελωνειακών ελέγχων. Για την υλοποίηση των ως άνω ελέγχων πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό κλάδου Τελωνειακών οι Τελωνειακές Υπηρεσίες ως κάτωθι:

1. Τελωνείο Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος»
2. Τελωνείο Ευζώνων
3. Β' Τελωνείο Αερολιμένα Θεσσαλονίκης
4. Τελωνείο Θήρας
5. Τελωνείο Μήλου
6. Τελωνείο Πάτμου
7. Τελωνείο Λευκάδας
8. Τελωνείο Ρεθύμνου
9. Τελωνείο Σητείας
10. Τελωνείο Μυκόνου
11. Τελωνείο Αγίου Νικολάου
12. Τελωνείο Πόρου
13. Τελωνείο Καρπάθου
14. Τελωνείο Νάξου
15. Τελωνείο Κυπαρισσίας
16. Τελωνείο Σκιάθου
17. Τελωνείο Λέρου
18. Τελωνείο Πάρου
19. Τελωνείο Αγίου Κηρύκου
20. Τελωνείο Αργοστολίου 
21. Τελωνείο Κέρκυρας
22. Τελωνείο Ζακύνθου
23. Τελωνείο Χανίων
24. Τελωνείο Σάμου
25. Τελωνείο Πρέβεζας
26. Τελωνείο Ρόδου
27. Τελωνείο Μυτιλήνης
28. Τελωνείο Κω
29. Τελωνείο Μύρινας Λήμνου
30. Τελωνείο Καλύμνου
31. Τελωνείο Κήπων
32. Τελωνείο Ηρακλείου
33. Τελωνείο Ιωαννίνων
34. Τελωνείο Καβάλας
35. Τελωνείο Κυλλήνης
36. Α' Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων
37. Τελωνείο Πατρών
38. Τελωνείο Λαυρίου

για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Ως εκ τούτου, προκειμένου να ενισχυθούν οι ως άνω υπηρεσίες, καλούνται οι υπάλληλοι κλάδου Τελωνειακών, που ανήκουν οργανικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο 1 μέχρι 29/04/2021 και να το αποστείλουν στο e-mail: [email protected]

Το σχετικό έντυπο θα αποσταλεί διαμέσου των Υπηρεσιών, στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι, συνοδευόμενο από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας τους, στο οποίο να αναφέρεται η γνώμη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω αποσπάσεις θα καλυφθούν από δαπάνες του Δημοσίου, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 27 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14- 08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», λόγω της υποχρεωτικότητάς τους για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες και η αριθμητική δύναμη του προσωπικού των υπηρεσιών προέλευσης των υπαλλήλων. Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, στις οποίες αποστέλλεται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται να λάβουν γνώση ενυπόγραφα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο όλοι οι υπάλληλοι.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα: ΕΝΤΥΠΟ 1

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης