Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1235/26.10.1992 Φ.Π.Α. στα έτοιμα πετρελαιοειδή προϊόντα.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1235/26.10.1992
Φ.Π.Α. στα έτοιμα πετρελαιοειδή προϊόντα.

ΠΟΛ.1235/26.10.1992 Φ.Π.Α. στα έτοιμα πετρελαιοειδή προϊόντα.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1235/26.10.1992 Φ.Π.Α. στα έτοιμα πετρελαιοειδή προϊόντα.

Έχοντας υπόψη, Αποφασίζουμε:
1. Ο εμπεριεχόμενος φόρος προστιθέμενης αξίας στην τελική τιμή πώλησης των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων, τα οποία υπάγονται στο ειδικό καθεστώς, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1642/86 (ΦΕΚ 125 Α), εξευρίσκεται με την εσωτερική αφαίρεση στην τιμή κτήσης μειωμένη κατά 10%.
2. Η διατάξη της παραγράφου 1 ισχύει από 8.8.1992. Για αγορές που πραγματοποιήθηκαν από την παραπάνω ημερομηνία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, με τις οποίες ο φόρος εκπέστηκε άλλο τρόπο η τυχόν διαφορά του εκπιπτόμενου φόρου (θετική ή αρνητική) διακονίζεται με την εκκαθαριστική δήλωση της χρήσης 1992.
3. Για το χρονικό διάστημα από 1.3.92 μέχρι και 7.8.92 η αποφορολόγηση των προϊόντων αυτών γίνεται σύμφωνα με την εγκύκλιό μας 1005735/202/πολ. 1003/17.1.1992.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης