Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1214/13.10.1992 Απαλλαγή από την έκτακτη εφάπξ εισφορά ακινήτων

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1214/13.10.1992
Απαλλαγή από την έκτακτη εφάπξ εισφορά ακινήτων


ΠΟΛ.1214/13.10.1992 Απαλλαγή από την έκτακτη εφάπξ εισφορά ακινήτων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ 1214/13.10.92 Απαλλαγή από την έκτακτη εφάπξ εισφορά ακινήτων

Σχετ: α) Εγκύκλιος 1077852/859/7.8.1992 (πολ. 1145)
β) Απόφ. 1083991/937/27.8.1992 (πολ. 1166)
γ) Απόφ. 1096263/1079/2.10.1992 (πολ. 1204)
Σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων μας και με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό, με το ν. 2019/1992 (ΦΕΚ 34Α΄) θεσπίστηκε επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς (άρθα 2 έως και 6).
Η εισφορά αυτή, υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της φωτιζόμενης επιφάνειας κάθε οικοδομής, βαρύνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο κύριος ή ο επικαρπωτής αυτής. Η φωτιζόμενη επιφάνεια λαμβάνεται όπως αναγράφεται στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η.
2. Η επιβολή της εισφοράς είναι καθολική και καμία απαλλαγή δεν αναγνωρίζεται, εκτός από τις ρητά και περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 4 του νόμου, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνονται οι διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα.
3. Κατά τη σύμβαση της Βιέννης, που κυρώθηκε με το ν.δ. 503/1970 (ΦΕΚ 108Α) και δεσμεύει έκτοτε την Ελλάδα, όπως και τα λοιπά συμβαλλόμενα κράτη, τόσο το κράτος που έχει διαπιστευμένες υπηρεσίες στην Ελλάδα, όσο και ο αρχηγός κάθε αποστολής απαλλάσσονται από όλους τους εθνικούς και κοινοτικούς φόρους και τέλη για τους χώρους, της αποστολής, οι οποίοι (χώροι) τους ανήκουν κατά κυριότητα ή τους οποίους έχουν μισθώσει, εφόσον δεν αφορούν φόρους ή τέλη που εισπράττονται για αμοιβή ιδιαίτερων υπηρεσιών που πρόσφεραν.
Η κατά τα άνω φορολογική απαλλαγή δεν ισχύει, όταν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι διαπιστευμένη η αποστολή, οι συγκεκριμένοι φόροι και τέλη βαρύνουν το πρόσωπο που επιβάλλεται με το κράτος αυτό ή τον αρχηγό της αποστολής.
Διευκρινίζεται στη σύμβαση αυτή, ότι ως "χώροι αποστολής" νοούνται κτίρια ή τα τμήματα των κτιρίων και του συνεχόμενου μ' αυτά γηπέδου, τα οποία - ανεξάρτητα σε ποιον ανήκει η κυριότητά τους - χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αποστολής. Στα κτίρια αυτά περιλαμβάνεται και η κατοικία του αρχηγού της αποστολής.
4. Είναι προφανές, μετά τα ανωτέρω, ότι τα ακίνητα των διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι τούτο δεν αναφέρεται ρητά στο νόμο, απαλλάσονται από την εφάπαξ έκτακτη εισοφρά του ν. 2019/1992.
Κατ' ακαολουθίαν, σε όσες περιπτώσεις προσκομίζεται παρόμοιο σημείωμα επιβολής εισφοράς θα προβαίνετε στη διαγραφή αυτής, ως μη οφειλόμενης, ακολουθώντας όσα με τις πιο πάνω αποφάσεις έχουν ορισθεί.
5. Οι κ.κ. Επιθεωρητές, προς τους οποίους απευθύνεται η παρούσα, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν στις Δ.Ο.Υ. που εποπτεύουν και να μεριμνήσουν για την πιστή εφαρμογή της.
Η Δ.Ε.Η., προς την οποία κοινοποιείται, παρακαλείται να την έχει υπόψη της και να εφαρμόσει αυτήν κατά την προβλεπόμενη από το νόμο λήψη μέτρων κατά των μη καταβαλόντων την εισφορά.

  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης