Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1177/4.9.1992 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. εισοδήματος για κατοίκους εξωτερικού

Σχόλια: Η απόφαση Αυτή παύει να ισχύει από την έκδοση της

ΠΟΛ.1272/9.11.1998
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α), οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος και διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1177/4.9.1992
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. εισοδήματος για κατοίκους εξωτερικού

ΠΟΛ.1177/4.9.1992 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. εισοδήματος για κατοίκους εξωτερικού

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1177/4.9.92 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. εισοδήματος για κατοίκους εξωτερικού

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγρ. 1 του άρθρου 13 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α214).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 414/91 "τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ/τος 551/1988 "Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)" (ΦΕΚ 259/Α), με το οποίο συστήθηκε Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος, παρακρατούμενων και Συναφών Φόρων και Ακίνητης Περιουσίας στη Δ.Ο.Υ. Γενικών Εσόδων Αθηνών

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε, ότι προκειμένου για πρόσωπα που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, καθώς και για δημόσιους υπαλλήλους που διαμένουν στην αλλοδαπή, αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για τη φορολογία εισοδήματός τους είναι η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Γενικών Εσόδων Αθηνών.
2. Ορίζουμε, ότι προκειμένου για πρόσωπα που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, τα οποία ασκούν στην Ελλάδα ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα ή είναι εταίροι σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που ασκεί επιχείρηση ή αστική εταιρία, αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για τη φορολογία του εισοδήματός τους είναι, κατά περίπτωση, η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας της κύριας επιχείρησής τους ή του κυρίου επαγγέλματός τους ή της έδρας της εταιρίας ή κοινωνίας στην οποία κατά κύριο λόγο συμμετέχουν.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης