Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1148/7.8.1992 Αναβίωση δικαιώματος ρύθμισης των χρεών προς το Δημόσιο των πλημμυροπαθών Ν. Αττικής και των οφειλετών σεισμοπλήκτων περιοχών.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1148/7.8.1992
Αναβίωση δικαιώματος ρύθμισης των χρεών προς το Δημόσιο των πλημμυροπαθών Ν. Αττικής και των οφειλετών σεισμοπλήκτων περιοχών.

ΠΟΛ.1148/7.8.1992 Αναβίωση δικαιώματος ρύθμισης των χρεών προς το Δημόσιο των πλημμυροπαθών Ν. Αττικής και τω

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1148/7.8.92 Αναβίωση δικαιώματος ρύθμισης των χρεών προς το Δημόσιο των πλημμυροπαθών Ν. Αττικής και των οφειλετών σεισμοπλήκτων περιοχών.

Σας κοινοποιούμε παρακάτω τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 2074/31.7.92 "Διαρρυθμίσεις των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις", που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 128/31.7.92 τ. Α., και αναφέρονται στην αναβίωση του δικαιώματος ρύθμισης των χρεών προς το Δημόσιο των πλημμυροπαθών του Νομού Αττικής και των οφειλετών σεισμόπληκτων περιοχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του προαναφερόμενου νόμου οι οφειλέτες του Δημοσίου, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του Ν. 1947/1991 που σας είχε κοινοποιηθεί με το έγγραφό μας αριθ. 2032217/506120/0016/16.5.91, και απώλεσαν το ευεργέτημα της ρύθμισης, όπως αυτή είχε καθοριστεί με το ίδιο άρθρο, λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής της απαιτούμενης από το νόμο αίτησης, μπορούν να επανακτήσουν το ευεργέτημα της ρύθμισης με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν μέχρι την 31.8.92 όλες τις απαιτητές δόσεις της ρύθμισης με προσαύξηση τρία τοις εκατό (3%) κατά μήνα καθυστέρησης καταβολής της κάθε δόσης, όπως έχει καθοριστεί η προθεσμία καταβολής τους στο άρθρο 14 του Ν. 1947/1991.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2074/31.7.1992 οι οφειλέτες του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν ρυθμίσει τα χρέη του σε δόσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών 2066094/17.8.89 και 2062621/27.7.89, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις αποφάσεις 2072221/12.9.89, 2076289/29.9.89 και 2066053/18.8.89, που κυρώθηκαν με το άρθρο 51 του Ν. 1882/1990, καθώς και την απόφαση 2018632/8.3.1990, που κυρώθηκε με το άρθρο 108 του Ν. 1892/1990 και απώλεσαν το ευεργέτημα της ρύθμισης λόγω μη καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων, μπορούν να επανακτήσουν το ευεργέτημα της ρύθμισης αυτής με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλουν μέχρι 30.9.1992 όλες τις απαιτητές δόσεις της ρύθμισης με προσαύξηση τρία τοις εκατό (3%) κατά μήνα καθυστέρησης καταβολής της κάθε δόσης, όπως είχε καθοριστεί η προθεσμία καταβολής τους με τις παραπάνω αποφάσεις.
Διευκρινίζουμε ότι με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται μόνο η προθεσμία καταβολής αθροιστικά των απαιτουμένων δόσεων των ρυθμίσεων από όσους είχαν απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω, ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες διατάξεις καθορισμού των λεπτομερειών των ρυθμίσεων.

Σ.Σ. Παραθέτουμε το κείμενο των άρθρων 15 και 16 του Ν. 2074/31.7.92 (ΦΕΚ 128 Α) περί "Διαρρυθμίσεων στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις".
Ν. 2074/31.7.92

ΆΑρθρο 15
Αναβίωση δικαιώματος ρύθμισης χρεών πλημμυροπαθών Νομού Αττικής
Οφειλέτες του Δημοσίου που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14, παράγραφος 11, του ν. 1947/1991 "Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις", οι οποίοι απώλεσαν το ευεργέτημα της ρύθμισης λόγω μη εμπροθέσμου υποβολής της απαιτούμενης από το νόμο αιτήσεως, μπορούν να επανακτήσουν το ευεργέτημα της ρύθμισης αυτής την προϋπόθεση ότι, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θα καταβάλλουν όλες τις απαιτητές δόσεις της ρύθμισης με προσαύξηση τρία τοις εκατό (3%) κατά μήνα καθυστέρησης καταβολής της κάθε δόσης, όπως είχε καθορισθεί η προθεσμία καταβολής τους με την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση.

ΆΑρθρο 16
Αναβίωση δικαιώματος ρύθμισης χρεών οφειλετών σεισμοπαθών περιοχών
Η προθεσμία του άρθρου 15 του ν. 1947/1991 παρατείνεται για 2 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης