Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1133/27.7.1992 Διαγράμματα εργασιών και υποδείγματα εντύπων - Φυλλάδιο Νο 13 - Έκδοση δεύτερη

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1133/27.7.1992
Διαγράμματα εργασιών και υποδείγματα εντύπων - Φυλλάδιο Νο 13 - Έκδοση δεύτερη


ΠΟΛ.1133/27.7.1992 Διαγράμματα εργασιών και υποδείγματα εντύπων - Φυλλάδιο Νο 13 - Έκδοση δεύτερη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1133/27.7.92 Διαγράμματα εργασιών και υποδείγματα εντύπων - Φυλλάδιο Νο 13 - Έκδοση δεύτερη

Το φυλλάδιο αυτό αποτελεί συμπληρωμένη επανέκδοση της αρχικής έκδοσης του φυλλαδίου Νο 13, που κυκλοφόρησε πριν μερικούς μήνες. Απευθύνεται κυρίως σε όλους τους φοροτεχνικούς υπαλλήλους που ασχολούνται με την εφαρμογή και τον έλεγχο του ΦΠΑ.

Το υπουργείο Οικονομικών, στην προσπάθειά του να υποβοηθήσει στην πληρέστερη παρακολούθηση και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του ΦΠΑ, προέβη στη δεύτερη έκδοση του φυλλαδίου αυτού.
Το φυλλάδιο περιλαμβάνει τυποποιημένα έντυπα και ενιαίες διαδικασίες εφαρμογής του φόρου προστιθέμενης αξίας, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία ενεργειών από όλες τις Δ.Ο.Υ. Έχει δε επέλθει βελτίωση σε πολλά από τα έντυπα της πρώτης έκδοσης, όσα προβλέπεται η μηχανογραφική αξιοποίησή τους στο δεύτερο στάδιο μηχανογράφησης των ΔΟΥ.

Η πρώτη (Α΄) ενότητα, με τον τίτλο Διαδικασίες εφαρμογής - Διαγράμματα ροής εργασιών, αποτελεί οργανογράμματα των ενεργειών που πρέπει να γίνουν από τις υπηρεσίες που παραλαμβάνουν και επεξεργάζονται τις διάφορες δηλώσεις ΦΠΑ, ώστε να επιτευχθεί η ενιαία και ορθή εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στα θέματα αυτά.
Η δεύτερη (Β΄) εντότητα χωρίζεται σε επτά υποενότητες στις οποίες παραθέτονται τα σχέδια βιβλίων και εντύπων, πολλά από τα οποία ήδη εκτυπώθηκαν και αποστάλθηκαν ή θα αποσταλούν σύντομα στις ΔΟΥ.
Ειδικά στα έντυπα Εκθέσεων Προσωρινών Ελέγχων και Πράξεων επιβολής προστίμων για παραβάσεις ΦΠΑ έγιναν ορισμένες βελτιώσεις και προστέθηκαν νέα έντυπα με αριθμούς 041 - ΦΠΑ έως 046 - ΦΠΑ.
Στην ΙV υποενότητα συμπεριλαμβάνονται τα έντυπα εφαρμογής της νέας απόφασης επιστροφής ΦΠΑ 1031790/2051/575/ΠΟΛ.1078/2.4.1991


Κατά τα λοιπά έγινε μερική θεματική αναδιάταξη της ύλης για την ευκολότερη χρήση του φυλλαδίου.
Η τρίτη (Γ΄) ενότητα, με τίτλο "Δικαιολογητικά", απαριθμεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίζονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. από τα ημ εδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, προκειμένου να γίνει έναρξη δραστηριότητας ή να δηλωθεί η εγκατάσταση των αλλοδαπών προσώπων στη χώρα μας.
Οι Προϊστάμενοι Επιθεωρήσεων και Δ.Ο.Υ., οι αρμόδιοι υπάλληλοι Τμημάτων και Γραφείων Φ.Π.Α., καθώς και οι υπάλληλοι που ασχολούνται με τον έλεγχο του Φ.Π.Α., παρακαλούνται να μελετήσουν και να εφαρμόσουν ορθά όσα αναφέρονται στο φυλλάδιο αυτό, τις τυχόν δε παρατηρήσεις για βελτίωση των διαδικασιών ή των εντύπων και βιβλίων να τις γνωρίζουν στη: Δ/νση 14η ΦΠΑ και Ε.Φ., Σίνα 2-4 10672 ΑΘΗΝΑ, Τμήματα Α΄ και Γ΄, Τηλέφωνα: 3647203 - 5, 3644605 - 8, FAX: 3645413.

Η έκδοση έγινε σε ικανό αριθμό αντιτύπων (10.000), ώστε να δοθεί ένα αντίτυπο σε κάθε φοροτεχνικό υπάλληλο.
Επί των θεμάτων του φυλλαδίου αυτού, και ειδικά για τη χρήση των εντύπων που περιλαμβάνονται, σχεδιάζεται να διοργανωθούν προσεχώς σεμινάρια για μεγάλο αριθμό φοροτεχνικών υπαλλήλων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης