Αποτελέσματα live αναζήτησης

30/004/000/178/14-1-2021 Προσωρινή αναστολή Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 στο πλαίσιο πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

30/004/000/178/14-1-2021
Προσωρινή αναστολή Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 στο πλαίσιο πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19


30/004/000/178/14-1-2021 Προσωρινή αναστολή Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 14/01/2021
Αριθ. Πρωτ.: 30/004/000/178


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας : 115 21
Πληροφορίες : Ε.  Σακελλαρίου
Τηλέφωνο : 210 6479238
Fax : 210 6424529
e-m ail : [email protected]
Url : www.aade.gr
 
Θέμα: Προσωρινή αναστολή Επιθεωρήσεων και  Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 στο πλαίσιο πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19

Σχετικά (επισυνάπτονται):
1. Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με αρ. 30/004/000/1494/8-4-2020 «Προσωρινή αναστολή Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 στο πλαίσιο πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19»
2. Άρση Προσωρινής Αναστολής των Επιθεωρήσεων και Δειγματοληψιών Καυσίμων Πλοίων Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 στο πλαίσιο πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19 με αρ. 30/004/000/2025/1-6-2020

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο, για την οποία η Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους είναι η Εθνική Αρμόδια Αρχή, διενεργούνται σε ετήσια βάση επιθεωρήσεις εγγράφων και δειγματοληψιών καυσίμων στα πλοία, οι οποίες εκτελούνται συντονισμένα από τους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές θείου τόσο των Χημικών Υπηρεσιών όσο και των αρμοδίων κατά τόπους Λιμενικών Αρχών, ώστε να επιτυγχάνεται η ετήσια υποχρέωση της Ελλάδας ως Κράτους-Μέλους της ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την προηγούμενη ηλεκτρονική επικοινωνία της Διεύθυνσης Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ως Εθνικής Αρμόδιας Αρχής για την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 με τον EMSA και την ΕΕ, από την οποία προέκυψε συμπερασματικά ότι, αν και η Ε.Ε δεν προγραμματίζει προς το παρόν την έκδοση συγκεκριμένων κατευθύνσεων προς τα Κράτη Μέλη, κατά την παρούσα χρονική συγκυρία, τα έχοντα σχέση με "την Υγεία και την Ασφάλεια" θα πρέπει να  υπερισχύουν της δέσμευσης του κράτους μέλους για την επίτευξη του στόχου των επιθεωρήσεων
 
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με σκοπό αφενός την προστασία των εργαζομένων και των συναλλασσόμενων και αφετέρου την διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. σε επιχειρησιακά ανεκτό επίπεδο και την αποφυγή της πιθανότητας ολικής αναστολής λειτουργίας ιδιαίτερα νευραλγικών υπηρεσιών της για την εθνική οικονομία

Σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλονται οι εργασίες επιθεωρήσεων εγγράφων και δειγματοληψιών καυσίμων στα πλοία, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 από τους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές θείου των Χημικών Υπηρεσιών, εκτός ειδικών περιπτώσεων που τυχόν θα προκύψουν και για τις οποίες θα ενημερώνεται η Αρμόδια Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία και θα παρέχει σχετικές Οδηγίες.

Στις προαναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου οι εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές θείου των Χημικών Υπηρεσιών να επιβιβάζονται επί των πλοίων, ώστε να διενεργήσουν επιθεωρήσεις ή/και δειγματοληψίες, πρέπει να προηγείται συνεννόηση των Χημικών Υπηρεσιών με τις τοπικές υγειονομικές αρχές της περιφέρειας, ώστε να εξετάζεται η δυνατότητα επιβίβασης από υγειονομικής άποψης.

Σε περίπτωση που, σε συνεργασία με τις ως άνω αρχές, κριθεί ότι είναι δυνατή η επιβίβαση, τότε πρέπει να λαμβάνονται από τους επιθεωρητές μέτρα αυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται κάθε φορά στον ιστότοπο του ΕΟΔΥ, είτε μετά από απευθείας επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται  οι Προϊστάμενοι των Χημικών Υπηρεσιών όπως προβούν στις απαραίτητες δικές τους ενέργειες για την ορθή τήρηση των όσων διαλαμβάνονται στην παρούσα εγκύκλιο και μέχρι την έκδοση νεότερων οδηγιών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης