Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1107/9.6.1992 Φόρος μεταβίβασης επί διανομής ακινήτου

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1107/9.6.1992
Φόρος μεταβίβασης επί διανομής ακινήτου


ΠΟΛ.1107/9.6.1992 Φόρος μεταβίβασης επί διανομής ακινήτου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1107/9.6.92 Φόρος μεταβίβασης επί διανομής ακινήτου

"1. Κατά την ισχύουσα νομοθεσία για τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων (αρθρ. 1 α.ν. 1521/1950, ΦΕΚ Α΄ 245), σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο με επαχθή αιτία, επιβάλλεται φόρος σε ποσοστό επί της κατά το χρόνο μεταβίβασης αξίας (αγοραίας ή αντικειμενικής) τούτου. Για την καταβολή του φόρου υπόχρεος είναι ο αγοραστής.
Στην έννοια του όρου μεταβίβαση, για την επιβολή του φόρου, περιλαμβάνεται, εκτός των άλλων, και η διανομή, κατά τη ρητή περί τούτου διατύπωση του νόμου (άρθρ. 1 παρ. 2Ζ΄).
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 6 του ως άνω α.ν. 1521/1950, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ν. 1882/1990, ΦΕΚ Α΄ 43), η μεταβίβαση στην οποία αγοραστής είναι το Δημόσιο, δήμοι, κοινότητες, ιερές μονές, ιεροί ναοί ή Ν.Π.Δ.Δ. απαλλάσσεται από το φόρο. Είναι προφανές ότι τα νομικά αυτά πρόσωπα απαλλάσσονται και από το φόρο διανομής, αφού η διανομή είναι μεταβίβαση με επαχθή αιτία.
3. Με βάση τα ανωτέρω νομικά δεδομένα η διανομή επί κοινού ακινήτου, του οποίου συγκύριος τυγχάνει το Δημόσιο, δήμος, κοινότητα, ιερός ναός, ιερή μονή ή ν.π.δ.δ., απαλλάσσεται από το φόρο μόνο κατά τη σχέση της αξίας του ακινήτου που αναλογεί στη μερίδα των νομικών αυτών προσώπων (άρθρ. 5, παρ. 1), ενώ θα υπαχθεί σε φόρο διανομής ο ιδιώτης συνιδιοκτήτηες κατά το αντίστοιχο αναλογικώς προς την αξία της μερίδας του μεγέθους της αξίας του ακινήτου.
4. Μετά τα ανωτέρω κάθε σχετική με το θέμα προγενέστερη του ν. 1882/23.3.1990 διαταγή ανακαλείται".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης