ΠΟΛ.1066/18.3.1992

Διόρθωση ημερομηνίας εμπρόθε­σμης καταβολής Φ.Π.Α.Σχόλια:


18 Μάρ 1992

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1066/ 18.3.92 Διόρθωση ημερομηνίας εμπρόθεσμης καταβολής Φ.Π.Α.

Σας γνωρίζουμε ότι στο φυλλάδιο Νο 14, με το οποίο παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 1991, στη σελίδα 36 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με τις ημερομηνίες εμπρόθεσμης καταβολής του Φ.Π.Α., εκ παραδρομής γράφτηκε τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης καταβολής της φορολογικής περιόδου Απριλίου 1991, για τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., η 27.5.91 αντί της ορθής 28.5.91.


Taxheaven.gr