Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1064/17.3.1992 Αναγραφή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Μισθωτών στις ετήσιες οριστικές δηλώσεις εκκαθάρισης Φ.Μ.Υ.

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1064/17.3.1992
Αναγραφή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Μισθωτών στις ετήσιες οριστικές δηλώσεις εκκαθάρισης Φ.Μ.Υ.


ΠΟΛ.1064/17.3.1992 Αναγραφή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Μισθωτών στις ετήσιες οριστικές δηλώσεις εκκ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1064/17.3.92 Αναγραφή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Μισθωτών στις ετήσιες οριστικές δηλώσεις εκκαθάρισης Φ.Μ.Υ.

Με αφορμή παράπονα που διατυπώθηκαν από επιχειρήσεις και οργανισμούς ότι η απόφαση για την αναγραφή του Α.Φ.Μ. των μισθωτών στις ετήσιες οριστικές δηλώσεις εκκαθάρισης φόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν εκδόθηκε έγκαιρα, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται δυνατότητα, παρά την παράταση της προθεσμίας μέχρι 10 Απριλίου 1992, να ανταποκριθούν στην υποχρέωση αυτή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: .
1. Όπως είναι γνωστό, n υποχρέωση για την αναγραφή του Α.Φ.Μ. του μισθωτού στις ετήσιες οριστικές δηλώσεις εκκαθάρισης Φ.Μ.Υ. υπήρχε, αφού προβλέπεται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις, αλλά δεν εκπληρούτο από πολλές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων των δηλώσεων αυτών και n συσχέτισή τους με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
2. Από τη διενέργεια δειγματοποληπτικών ελέγχων προέκυψαν τα εξής:
α) Μισθωτοί δε δήλωναν όλες τις αποδοχές των.
β) Στις βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούνται στους μισθωτούς, από τις επιχειρήσεις, αναγράφεται μεγαλύτερο ποσό φόρου από αυτό που παρακρατήθηκε.
γ) Μισθωτοί, αν και υπόχρεοι, δεν υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
3. Ύστερα από τα παραπάνω κατέστη απαραίτητο όπως οι ετήσιες οριστικές δηλώσεις εκκαθάρισης Φ.Μ. Υ. επεξεργασθούν μηχανογραφικά και συγκριθούν τα ποσά που συμπεριλαμβάνονται σ' αυτές με αυτά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
Για το λόγο αυτό ζητείται και η αναγραφή του Α.Φ.Μ.
4. Είναι γεγονός ότι η ως άνω απόφαση δεν εκδόθηκε έγκαιρα, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που έχουν πολλούς υπαλλήλους, καθώς και διάφοροι οργανισμοί και Ταμεία με μεγάλα αριθμό συνταξιούχων, να συναντούν σοβαρές δυσκολίες στο να ανταποκριθούν και να συμμορφωθούν με την υποχρέωση αναγραφής του Α.Φ.Μ. όπως αυτό εκφράστηκε στο αριθ. 1018598/976/21.2.92 Τηλεγράφημα.
5. Κατόπιν τούτου, όσες επιχειρήσεις και λοιποί υπόχρεοι δεν μπορέσουν μέχρι 10 Απριλίου 1992 να συμμορφωθούν με τα διαλαμβανόμενα στο παραπάνω Τηλεγράφημα, παρακαλούμε να παραλαμβάνετε τις δηλώσεις Φ.Μ.Υ. υπό την προϋπόθεση ότι με δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου διαχειριστή που υπογράφει στις καταστάσεις, δηλώνει ότι μέχρι τέλος Ιουνίου 1992 το αργότερο θα προσκομισθεί άλλη κατάσταση με πλήρη στοιχεία.
6. Η μία δήλωση Φ.Μ.Υ. να δεματοποιηθεί, καθώς και ένα από τα συμπληρωματικά στοιχεία ΕΖ και Ε4 των επιχειρήσεων για να σταλούν στο ΚΕΠΥΟ για επεξεργασία.
7. Ο τρόπος και η διαδικασία αποστολής θα καθοριστεί με νεότερη εγκύκλιο.
  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης