Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1276/12.12.2002 Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 13 του Ν.2992/2002 1100052/10943/Β0012/

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1276/12.12.2002
Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 13 του Ν.2992/2002 1100052/10943/Β0012/


ΠΟΛ.1276/12.12.2002 Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 13 του Ν.299

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1100052/10943/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1276

ΘΕΜΑ: Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου
13 του ν. 2992/2002.

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 13 του Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α).

β) Τις διατάξεις της υπ αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β) κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομικών.

γ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Στην έννοια του όρου απασχόληση, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 13 του Ν.2992/2002, περιλαμβάνεται ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων, με πλήρη απασχόληση, στην επιχείρηση εργατοϋπαλλήλων, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

2. Για τον υπολογισμό του ποσοστού αύξησης της απασχόλησης, λαμβάνεται ο αριθμός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο εργατοϋπαλλήλων που εργάζονται στην επιχείρηση, κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, τα κέρδη της οποίας φορολογούνται με το μειωμένο συντελεστή, έναντι του αντίστοιχου αριθμού εργατοϋπαλλήλων που υπήρχε κατά τη λήξη της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Αν το πηλίκο που προκύπτει περιλαμβάνει αριθμό με δεκαδικό τμήμα από πέντε δέκατα και πάνω, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό τμήμα είναι μικρότερο, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην προηγούμενη ακέραιη μονάδα.

3. Η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή φορολογίας αίρεται όταν κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο μειώνεται - αποκλειστικά λόγω απολύσεως - ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση εργατοϋπαλλήλων.

Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2003 με την εφαρμογή του συντελεστή φορολογίας που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 109 του ΚΦΕ.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται αν η επιχείρηση μέχρι το τέλος της πιο πάνω χρήσης προσλάβει με πλήρη απασχόληση ισόποσο, τουλάχιστον, αριθμό εργατοϋπαλλήλων με αυτό που είχε απολύσει.

4. Αν η επιχείρηση της οποίας τα καθαρά κέρδη του οικονομικού έτους 2003 φορολογήθηκαν με το μειωμένο συντελεστή, στη συνέχεια μετατραπεί ή συγχωνευθεί σε άλλη εταιρία, η υποχρέωση της μη απολύσεως του προσωπικού αναλαμβάνεται από την εταιρία που θα προέλθει από το μετασχηματισμό αυτό.

Ειδικά, στην περίπτωση της συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με τη δημιουργία νέου νομικού προσώπου, η κάλυψη του προσωπικού που ενδεχόμενα θα μειωθεί λόγω απολύσεως, δεν μπορεί να γίνει από το υφιστάμενο προσωπικό της άλλης εταιρίας ή άλλων εταιριών με τις οποίες θα γίνει η συγχώνευση.

5. Όλα τα πιο πάνω πρέπει να προκύπτουν από τις μισθοδοτικές καταστάσεις της επιχείρησης και τα λοιπά στοιχεία που τηρούνται βάσει της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης