ΠΟΛ.1062/28.2.1992

Αποδεικτικά στοιχεία δαπανώνΣχόλια:


28 Φεβ 1992

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 1062/28.2.92 Αποδεικτικά στοιχεία δαπανών

1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 1828/1989 καθιερώθηκε για πρώτη φορά παροχή - για κάθε φορολογούμενο - αφορολόγητου ποσού χωρίς δικαιολογητικά και αφορολόγητου ποσού με δικαιολογητικά για ορισμένες δαπάνες.
2. Τα στοιχεία των δαπανών υποβλήθηκαν από τους φορολογουμένους, με τις δηλώσεις των οικ. ετών 1989, 1990 και 1991, ταξινομημένα κατά κατηγορία και κωδικό αριθμό δαπάνης, καταχωρημένες σε απλές καταστάσεις στις οποίες αναγράφονται και τα στοιχεία του δηλούντος φορολογουμένου.
3. Προκειμένου τα στοιχεία των οικογενειακών δαπανών να αξιοποιηθούν και να γίνει έλεγχος στις επιχειρήσεις για διαπίστωση αν έχουν εκδοθεί νόμιμα και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία τους, πρέπει να σταλούν στο ΚΕΠΥΟ το οποίο θα προβεί σε μηχανογραφική επεξεργασία αυτών των στοιχείων.
4. Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε για αποσυμφόρηση του σχετικού αρχείου, τα δικαιολογητικά των οικογενειακών δαπανών των Κωδικών 077-085 να αποσυσχετισθούν από τις δηλώσεις των παραπάνω οικ. ετών, να δεματοποιηθούν κατά φορολογούμενο και αφού αναγραφεί το ονοματεπώνυμο του φορολογουμένου και ο αριθμός μητρώου να τοποθετηθούν σε σάκους και να σταλούν στο ΚΕΠΥΟ για επεξεργασία. Στο φάκελο να παραμείνει η συγκεντρωτική κατάσταση.
5. Είναι αυτονόητο ότι στην ως άνω διαδικασία δε θα περιληφθούν οι περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν εκκρεμότητες για εξέταση, όπως π.χ. αμφισβήτηση, εκκαθάριση κ.λπ. και που αφορούν τις δαπάνες αυτές.
6. Η απoστoλή στο ΚΕΠΥΟ των πιο πάνω σάκων θα γίνει ως εξής:
α. Για τις Δ.Ο.Υ. της περιοχής τέως διοικήσεως πρωτευούσης η παραλαβή θα γίνει από το ΚΕΠΥΟ το οποίο θα μεριμνήσει σχετικά αφού ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. έλθει σε επαφή με το ΚΕΠΥΟ με τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Ιωάννη Αναστασόπουλο, τηλέφωνο 9586136.
β. Για τις υπόλοιπες Δ.Ο.Υ. ταχυδρομικώς.Taxheaven.gr