Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1060/10.3.1992 Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 ν. 1249/1982 και 14 ν. 1473/1984 και καθορισμός των τιμών εκκίνη­σης και των συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλ­λαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής πα­ροχής ή προίκας και βρίσκονται στο δήμο Αριδαίας.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1060/10.3.1992
Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 ν. 1249/1982 και 14 ν. 1473/1984 και καθορισμός των τιμών εκκίνη­σης και των συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλ­λαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής πα­ροχής ή προίκας και βρίσκονται στο δήμο Αριδαίας.

ΠΟΛ.1060/10.3.1992 Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 ν. 1249/1982 και 14 ν. 1473/1984 και καθορισμός

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ. 1060/10.3.92 Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 ν. 1249/1982 και 14 ν. 1473/1984 και καθορισμός των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας και βρίσκονται στο δήμο Αριδαίας.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α' 43) και του άρθρου 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α' 127).
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α' 2).
3. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων και στοών, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης και κάλυψης οικοπέδου, οικοδομικό σύστημα, διατηρητέα κτίρια κ.λπ.).
4. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη, ειδικό κτίριο κ.λπ.), θέα (όψη, γωνιακό σε πλατεία, όροφος κ.λπ.), μέγεθος, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, χωματερή, ρυμοτόμηση κ.λπ.), δέσμευση (διατηρητέο κτίριο, αρχαιολογική παρέμβαση κ.λπ.).
5. Την αριθ. Ε. 7228/53/29.10.82 κοινή απόφαση των υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών, όπως ισχύει, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 41 του ν. 1249/1982 επιτροπή για το νομό Πέλλας.
6. Την εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής από 15.10.91.
7. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Κ. 3958/108/10.6.88 (Πολ. 173) (ΦΕΚ 397/τ.Β'/14.6.1988) απόφασης του υπουργού των Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

ΆΑρθρο 1
1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α' 43), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α' 127), και της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α' 2), για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων στο ΦΠΑ, καθώς και όσων μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής (ή προίκας) αρχίζει από τη 18η Μαρτίου 1992, για τα εντός σχεδίου ακίνητα που βρίσκονται στο δήμο Αριδαίας.

ΆΑρθρο 2
1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζόμενων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παρoχής (ή προίκας) ακινήτων, τα οποία βρίσκονται στις περιοχές του δήμου του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, εφαρμόζονται διατάξεις της υπ' αριθ. Κ. 3958/108/10.6.1988 (Πολ. 173), (ΦΕΚ Β' 397) απόφασης, που ισχύουν και για τον προσδιορισμό της αξίας στο ΦΠΑ.
2. Ως πολεοδομικά, εμπορικά και λοιπά στοιχεία ισχύουν αυτά που αναφέρονται στους πίνακες τιμών που παρεμβάλλονται και αποτελούν μέρος της απόφασης αυτής.

ΆΑρθρο 3
Παρεμβάλλονται Πίνακες Τιμών.

ΆΑρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης