Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1058/2.3.1992 Διαδικασία για τη ελεύθερη είσο­δο ορισμένων προσώπων (δημοσιογράφων, ηθοποιών κ.λπ.) στα δημόσια θεάματα

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1058/2.3.1992
Διαδικασία για τη ελεύθερη είσο­δο ορισμένων προσώπων (δημοσιογράφων, ηθοποιών κ.λπ.) στα δημόσια θεάματα


ΠΟΛ.1058/2.3.1992 Διαδικασία για τη ελεύθερη είσο­δο ορισμένων προσώπων (δημοσιογράφων, ηθοποιών κ.λπ.) στα δ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ.1058/2.3.92 Διαδικασία για τη ελεύθερη είσοδο ορισμένων προσώπων (δημοσιογράφων, ηθοποιών κ.λπ.) στα δημόσια θεάματα

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στις υπηρεσίες μας, σχετικά με τη διαδικασία, η οποία πρέπει να ακολουθείται για την ελεύθερη είσοδο των ηθοποιών, δημοσιογράφων κ.λπ. στα δημόσια θεάματα εν γένει, και σε συνέχεια της εγκυκλίου μας 1072538/51721 Πολ. 1175/7.8.91 σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις εγκυκλίους μας Π. 5825/27051 Πολ. 248/31.8.87, Π. 3647/1509/Πολ. 170/7.6.78, διευκρινίστηκε ότι δεν οφείλεται ΦΠΑ στην περίπτωση εισόδου στα δημόσια θεάματα και ακροάματα α) των ασκούντων ενεργά το δημοσιογραφικό επάγγελμα τακτικών μελών των ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων και των Ενώσεων Δημοσιογράφων Συντακτών ή ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου και β) των εν ενεργεία και των συνταξιούχων ηθοποιών, σκηνοθετών, θεατρικών συγγραφέων, με την προϋπόθεση ότι ο εκμεταλλευτής του θεάματος επιτρέπει την είσοδο των προσώπων αυτών χωρίς την καταβολή αντιτίμου (εισιτηρίου).

2. Με την εγκύκλιό μας Π. 7764/4436/16.11.87 διευκρινίστηκε επίσης ότι η ιδιότητα των παραπάνω προσώπων θα αποδεικνύεται από ειδικό δελτίο αναγνώρισης που χορηγείται από τις ενώσεις τους οι οποίες είναι αρμόδιες να βεβαιώσουν την ιδιότητα αυτή. Τα δελτία αυτά θεωρούνται από τους αρμόδιους Επιθεωρητές ή τους Προϊσταμένους ΔΟΥ, για πόλεις που δεν εδρεύει Δ/νση Επιθεώρησης και Συντονισμού ΔΟΥ, κάθε έτος.

3. Επειδή στην πράξη κατά την εφαρμογή των προαναφερομένων εγκυκλίων παρουσιάστηκαν προβλήματα, για την άρση των προβλημάτων αυτών και για την ομοιόμορφη εφαpμογή της παραπάνω απαλλαγής ορίζουμε ότι, οι εκμεταλλευτές δημοσίων θεαμάτων και ακροαμάτων, που δέχονται την ελεύθερη είσοδο των παραπάνω αναφερομένων προσώπων, για τη διευκόλυνσή τους ιδίως, αλλά και τη διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου, μπορούν να εκδίδουν θεωρημένα εισιτήρια με την ένδειξη "ΔΩΡΕΑΝ" από ξεχωριστή σειρά.

4. Τα ανωτέρω εκδιδόμενα "ΔΩΡΕΑΝ" εισιτήρια δεν μπορούν να υπερβούν τα εβδομήντα (70) εβδομαδιαίως, για όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες συνολικά.

5. Για τα "ΔΩΡΕΑΝ" αυτά εισιτήρια που αφορούν κινηματογραφικές παραστάσεις, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αντάλλαγμα, δεν οφείλεται και ο ειδικός φόρος για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης (άρθρο 60 Ν.1731/1987).

6. Δικαίωμα εισόδου στα δημόσια θεάματα και ακροάματα χωρίς την καταβολή ΦΠΑ και του ειδικού φόρου του άρθρου 60 Ν. 1731/87, έχουν και οι εκμεταλλευτές επιχειρήσεων προβολής κινηματογραφικών ταινιών, εφόσον η είσοδός τους γίνεται χωρίς την καταβολή αμοιβής.
Επίσης οι εκμεταλλευτές επιχειρήσεων προβολής κινηματογραφικών ταινιών έχουν δικαίωμα χορήγησης δύο (2) δελτίων ατελούς εισόδου στα δημόσια θεάματα.
Για το σκοπό αυτό ο Προϊστάμενος ΔΟΥ, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η επιχείρηση, εφοδιάζει με θεωρημένα δελτία εισόδου στο όνομα του εκμεταλλευτή ή σε πρόσωπα που αυτός υποδεικνύει. Τα δελτία αυτά θεωρούνται κάθε έτος.

7. Από την έκδοση της παρούσας παύουν να ισχύουν οι εγκύκλιοι α) 1072538/5172/ 1394/7.8.91 περί της διαδικασίας για την ελεύθερη είσοδο στα δημόσια θεάματα και β) 11Ο7403/4763/Πολ. 123/5.10.89 περί της απαλλαγής της εισόδου των μελών της ένωσης προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και των μελών της Ένωσης Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης