Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1043/13.2.1992 Διαχωρισμός ακαθάριστων εσόδων από λιανική πώληση κατά συντελεστή Φ.Π.Α.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1043/13.2.1992
Διαχωρισμός ακαθάριστων εσόδων από λιανική πώληση κατά συντελεστή Φ.Π.Α.


ΠΟΛ.1043/13.2.1992 Διαχωρισμός ακαθάριστων εσόδων από λιανική πώληση κατά συντελεστή Φ.Π.Α.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1043/13.2.1992 Διαχωρισμός ακαθάριστων εσόδων από λιανική πώληση κατά συντελεστή Φ.Π.Α.

"Σχετικά με την εφαρμογή της ΑΥΟ αριθ. 1114028/8289/2135/20.12.91, με την οποία τροποποιήθηκε η ΑΥΟ αριθ. Π. 6938/678, σχετικά με το διαχωρισμό κατά συντελεστή ΦΠΑ των εσόδων από λιανικές πωλήσεις των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών διατροφής σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή της:
1. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή προβλέπεται ότι, κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου θα γίνεται διόρθωση της κατανομής των εσόδων κατά συντελεστή ΦΠΑ με την εφαρμογή του τελικού ποσοστού αγορών, κατά συντελεστή ΦΠΑ, στις συνολικές πωλήσεις της διαχειριστικής περιόδου.
Επίσης οι επιχειρήσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΣ κάνουν απογραφή, έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη την υπογραφή έναρξης και λήξης της διαχειριστικής περιόδου κατά τον προσδιορισμό των παραπάνω αγορών. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν κατά συντελεστή ΦΠΑ οι αγορές που πράγματι διατέθηκαν κατά τη διαχειριστική περίοδο.
Οι παραπάνω διορθώσεις γίνονται στα πλαίσια του διακανονισμού με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της ίδιας απόφασης, αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.1991.
Κατά συνέπεια οι προβλεπόμενες διορθώσεις θα πρέπει να γίνουν για τις διαχειριστικές περιόδους, που αρχίζουν μετά την παραπάνω ημερομηνία.
3. Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών διατροφής που χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή, για το διαχωρισμό των ακαθαρίστων εσόδων τους θα πρέπει σε ιδιαίτερο σημείωμα να υπολογίσουν τις διαφορές που τυχόν θα προκύψουν, σύμφωνα με το υπόδειγμα.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Η διαφορά του φόρου προκύπτει, εάν είναι θετικός αριθμός μεταφέρεται στον κωδ. 685, ως αφαιρούμενα ποσά από το φόρο εισροών, ενώ εάν είναι αρνητικός αριθμός μεταφέρεται στον κωδ. 6878 ως προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών.
4. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω εντύπου και ειδικά για το περιεχόμενο της στήλης των αγορών, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί για τη συμπλήρωση του πίνακα Γ (στήλη 2) της περιοδικής εκκαθάρισης (έντυπο 004 ΦΠΑ).
5. Τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων κατά συντελεστή και του φόρου που αναλογεί, όπως αυτά προσδιορίστηκαν μετά την αναπροσαρμογή, εμφανίζονται στον πίνακα Θ της εκκαθαριστικής δήλωσης (κωδ. 601-637). Τα ίδια ποσά των ακαθαρίστων εσόδων εμφανίζονται και στον πίνακα Γ της εκκαθαριστικής δήλωσης (κωδ. 101-114). Είναι αυτονόητο ότι τα ποσά των κωδ. 114 Πιν. Γ και 616, 637 Πιν. Θ δε θα συμφωνούν με το ποσό των κωδ. 237.1, 237.2 Πιν Δ. Κατά το μέρος δε που η διαφοροποίηση αυτή προέρχεται από την ανωτέρω αναπροσαρμογή είναι αποδεκτή και δεν υπολογίζεται προσαύξηση στο τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο που οφείλεται στο λόγο αυτό".

Συντελεστής ΦΠΑ


(1) Απογραφή Έναρξης


(2)* Αγορές-Εις. διαχειριστ. Περιόδου

(3) Απογραφή λήξης


(4)* Αγορές που διατέθηκαν σε φορολ. λιανικές πωλήσεις με ΦΠΑ (2+3 - 4) (5) Ποσοστό συμμετοχής κατά συντελεστή ΦΠΑ

(6) Φορολ/τέες λιανικές πωλήσεις διαχειρ. Περίοδου

(7) Συντελεστής αποφορολ. [1/1+συντ.]


(8) Καθαρές πωλήσεις πωλήσεις


(9) Αναλόγων ΦΠΑ


(10) ΣΥΝΟΛΑ 100 * Οι επιχειρήσεις που δεν πραγματοποιούν απογραφή δε θα συμπληρώσουν τις στήλες 2 και 4
Μείον Σύνολο ΦΠΑ που δηλώθηκε με βάση προσωρ. Δηλώσεις ΔΙΑΦΟΡΑ
(σε αρνητικό τίθεται πρόσημο πλην (-)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης