Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1041/10.2.1992 Παραλαβή οριστικών δηλώσεων εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών οικον. Έτους 1992

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1041/10.2.1992
Παραλαβή οριστικών δηλώσεων εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών οικον. Έτους 1992


ΠΟΛ.1041/10.2.1992 Παραλαβή οριστικών δηλώσεων εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών οικον. Έτους

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1041/10.2.92 Παραλαβή οριστικών δηλώσεων εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών οικον. Έτους 1992.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3323/55, όπως ισχύουν, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καταβάλλει αμοιβές σε ορισμένους δικαιούχους (μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες κ.λπ.) έχει υποχρέωση να παρακρατεί φόρο τον οποίο αποδίδει στο Δημόσιο.
2. Ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 44 του παραπάνω Ν.Δ. 3323/55 προκύπτει ότι οι ενεργούντες παρακράτηση φόρου υποχρεούνται όπως κατά το μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους επιδίδουν εις την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) οριστική δήλωση εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών.
3. ΜΕ την αριθμ. 1029015/507/Α0012/πολ. 1087/18.4.90 απόφαση του υπουργού Οικονομικών καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος κ.λπ. μισθωτών υπηρεσιών. Οι δηλώσεις αυτές συντάσσονται και συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις που αναγράφονται στη δεύτερη σελίδα του σχετικού εντύπου.
4. Από τις μέχρι τώρα εκκαθαριστικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, προκύπτει ότι δεν αναγράφεται - σε πολλές περιπτώσεις - ο Α.Φ.Μ. του υπαλλήλου, αλλά μόνο ο αριθμός ταυτότητας αυτού ή και κανένας αριθμός με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή ή μηχανογραφική επεξεργασία των δηλώσεων αυτών.
Είναι αδιανόητο μισθωτός που έχει φορολογητέο εισόδημα να μην έχει συμπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του με την υποβολή φορολογικής δήλωσης και έτσι να στερείται αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).
5. Κατόπιν τούτου, και για να καταστεί δυνατή η μηχανογραφική επεξεργασία των ετήσιων εκκαθαριστικών δηλώσεων των μισθωτών υπηρεσιών οικον. Έτους 1992, πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου κάθε εργαζόμενου.
Στις περιπτώσεις όμως που δεν υπάρχει Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) γιατί δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης - για οποιοδήποτε λόγο - τότε θα αναγράφεται ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας και παράλληλα θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του εργαζόμενου με την οποία θα δηλώνεται ο λόγος, για τον οποίο δεν έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
6. Κατά την παραλαβή των ετήσιων εκκαθαριστικών δηλώσεων οικονομικού έτους 1992, θα δίδεται μεγάλη προσοχή και θα ελέγχετε με σχολαστικότητα αν είναι συμπληρωμένη η δήλωση σωστά σε όλες τις ενδείξεις, ιδιαίτερα δε αν αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Δηλώσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά, σύμφωνα με τα παραπάνω, δε θα περιλαμβάνονται.
Μετά την παραλαβή των ετησίων εκκαθαριστικών δηλώσεων η μια δήλωση θα ξεχωρίζεται και θα δεματοποιείται προκειμένου να γίνει μηχανογραφική επεξεργασία που θα καθορισθεί με νεότερη εγκύκλιο.
  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης