Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1040/10.2.1992 Παραγράφονται οι υποθέσεις φόρου εισοδήματος του οικ. έτους 1981

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1040/10.2.1992
Παραγράφονται οι υποθέσεις φόρου εισοδήματος του οικ. έτους 1981


ΠΟΛ.1040/10.2.1992 Παραγράφονται οι υποθέσεις φόρου εισοδήματος του οικ. έτους 1981

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΠΟΛ. 1040/10.2.92 Παραγράφονται οι υποθέσεις φόρου εισοδήματος του οικ. έτους 1981

"1. Όπως είναι γνωστό, με την υπ' αριθμ. 1005302/48/Α0012/12.1.90 εγκύκλιο καθορίστηκε ο τρόπος ελέγχου των υποθέσεων που παραγράφονται.
2. Με το υπ' αριθμ. 1112042/8012/0009Α/16.12.1991 τηλεγράφημα ορίστηκε ότι για τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 1981 (χρήση 1980) θα εφαρμοστεί η παραπάνω εγκύκλιος.
3. Προς διευκόλυνση για την περαίωση των δηλώσεων της χρήσης 1980 που δεν ελέγχθηκαν γιατί δεν υπήρχε φορολογικό ενδιαφέρον, θα τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία:
α) Οι δηλώσεις αυτές θα καταχωρηθούν σε ειδικό βιβλίο με τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο επιτηδευματία ή επωνυμία επιχείρησης, αριθμός δήλωσης, διεύθυνση, επάγγελμα. Μετά την καταχώριση θα γίνει πράξη με την ένδειξη "οι υποθέσεις αυτές δεν ελέχθηκαν γιατί στερούνται φορολογικού ενδιαφέροντος και τίθενται στο αρχείο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1005302/48/Α0012/Πολ.1015/1990 εγκύκλιο και το υπ' αριθμ. 1112042/8012/0009/Α/1991 τηλεγράφημα" με υπογραφή επιθ/τη, προϊσταμένου ΔΟΥ και επόπτη ελέγχου.
Ευνόητο είναι ότι η διαδικασία αυτή αφορά δηλώσεις επιτηδευματιών.
β) Πάνω στη δήλωση θα τίθεται ειδική σφραγίδα με την ένδειξη "χωρίς φορολογικό ενδιαφέρον, εγκύκλιος Πολ. 1015/1990, αριθ. καταχώρισης βιβλίου....".
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής οι δηλώσεις θα αποχωριστούν από το αρχείο των ανέλεγκτων δηλώσεων και θα τοποθετηθούν σε αποθηκευτικό χώρο".


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης