ΠΟΛ.1024/29.1.1992

Ερμηνεία της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 1642/86Σχόλια:


29 Ιαν 1992

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ.1024/29.1.92 Ερμηνεία της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 1642/86

Στη συνέχεια της με αριθμ. 10/Π4336/3162/10.7.1987 εγκυκλίου διαταγής και ειδικότερα ως προς τη παραγρ. 203 αυτής διευκρινίζουμε ότι στην απαλλακτική παραπάνω διάταξη υπάγονται μόνον οι υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και οι υπηρεσίες μεσολάβησης στις εργασίες αυτές.
Διευκρινίζεται ότι ως υπηρεσία αποθήκευσης νοείται η εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων πετρελαιοειδών προϊόντων.
Αντίθετα, στην παραπάνω απαλλακτική διάταξη δεν υπάγονται οι υπηρεσίες μίσθωσης των αποθηκευτικών χώρων (όπως δεξαμενών, φιαλών κ.λπ.) των προϊόντων αυτών, ούτε και οι υπηρεσίες των προσώπων που μεσολαβούν στη μίσθωση αυτή.
Τέλος, κάθε ερμηνεία ή λύση αντίθετη με όσα διευκρινίζονται παραπάνω δεν ισχύει, από την μηερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου.  

Taxheaven.gr