ΠΟΛ.1018/21.1.1992

Φορολογία του προσωπικού της υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) το οποίο εκτελεί και εργασίες ιπταμένουΣχόλια:


21 Ιαν 1992

Taxheaven.gr
ΠΟΛ. 1018/21.1.92 Φορολογία του προσωπικού της υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) το οποίο εκτελεί και εργασίες ιπταμένου

Σας κοινοποιούμε την 381/1991 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για ενημέρωσή σας.
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι, οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955, όπως ισχύουν, δεν έχουν εφαρμογή στις αμοιβές του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) που εκτελεί, εκτός των άλλων, και εργασίες ιπταμένου.
Η γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτή από τον υπουργό Οικονομικών.
ΓΝΩΜ Ν.Σ.Κ. 381/91
Περίληψις Ερωτήματος: Περί της νομιμότητος υπαγωγής του εισοδήματος των και εργασίαν ιπταμένων, εκτελούντων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) (Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών), εις την ειδικήν ευνοϊκήν φορολογικήν μεταχείρισιν του εισοδήματος των αξιωματικών των εμπορικών πλοίων και του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, περί της οποίας το άρθρον 9 παρ. 3 και 4 του ν.δ. 3323/55.
Επί του τεθέντος ερωτήματος η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εγνωμοδότησεν ως ακολούθως:
Ι. Α) Εις το έγγραφον της ερωτώσης υπηρεσίας εκτίθεται ότι:
1. α) Ο ειδικός τρόπος φορολογίας (παρ. 4 άρθρ. 9 Ν.Δ. 3323/55) των αμοιβών του "ιπταμένου προσωπικού της Πολιτικής αεροπορίας εφηρμόσθη από του οικον. Έτους 1955/36, βάσει της Υ. 2559/16.12.1955 αποφάσεως του υπουργείου Οικονομικών κατά τα εν αυτή (πληρώματα εμπορικών αεροσκαφών)", κυρωθησομένης νομοθετικώς ωρίσθη δε, διά της παρ. 4 αρθρ. 16 του ν.δ. 3765/1957, υπό την ερχή διατύπωσιν.
β) Δια του υπ' αριθμ. Σ. 5291, 5227/1.6.63 εγγράφου του υπ. Οικονομικών Γεν. Δ/νσης Φορολογίας, έγινε δεκτόν ότι στην έννοιαν του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας περιλαμβάνονται αναμφισβητήτως και οι υπάλληλοι που εκτελούν εν πτήσει, έργον, ως τούτο καθορίζεται υπό των διατάξεων του ν.δ. 2900/54 και δικαιούνται του σχετικού ειδικού πτητικού επιδόματος.
Γ) Ενόψει τούτων και της μεταγενεστέρας, υπ' αριθ. 222/1984 κατωτέρω γνωμοδοτήσεως ΝΥΔ τίθεται το υπό κρίσιν ερώτημα.
Β1. Κατά πληροφορίας της ΥΠΑ πρόκειται δι' είκοσι υπαλλήλους της κατωτέρω ειδικότητος και αντικειμένου απασχολήσεως.
α) Οι χειρισταί (πιλότοι) και οι ραδιομηχανικοί ίπτανται με το αεροσκάφος της ΥΠΑ και ελέγχουν με τις εις αυτό εγκαταστημένες ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές, σε τακτά χρονικά διαστήματα, βάσει Διεθνών υποχρεώσεων, την πιστότητα των ενδείξεων του συνόλου των εγκατεστημένων ανά την επικράτεια ραδιοναυτιλιακών ραδιοβοηθημάτων που χρησιμοποιούν τα πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη.
β) Οι Μηχανικοί Αεροναυπηγοί υπό την ιδιότητα Επιθεωρητών Πτητικής Ικανότητας Αεροσκαφών ίπτανται επί των Πολιτικών αεροσκαφών για τις ανανεώσεις των Πιστοποιητικών Πλοϊμότητος σε δοκιμαστικές πτήσεις, ως και μετά από εκτέλεση εργασιών γενικών επισκευών στα αεροσκάφη Δημοσίων Μεταφορών και εκτελούν σε δρομολόγια ελέγχους για τη διαπίστωση της συνεχούς Πτητικής Ικανότητος βάσει των διατάξεων του 22/64 Β.Δ. περί Τεχνικής Εκμ/σεως Μεταφορικών Αεροπλάνων Δημοσίας Χρήσεως.
2) Οι ανωτέρω, εκτελούντες διατεταγμένες πτήσεις δικαιούνται ειδικής αποζημιώσεως κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 512/1970 (ΦΕΚ 91Α).

ΙΙ. Διά μεν της παρ. 1 του άρθρ. 9 Ν.Δ. 3323/55, ορίζεται, ότι το απομένον μετά τας υπό των προηγουμένων άρθρων εκπτώσεις και μειώσεις εισόδημα υποβάλλεται εις φόρου βάσει προοδευτικώς αυξούσης κλίμακος. Διά των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 9 Ν.Δ. 3323/1955 "Περί φορολογίας του εισοδήματος", ορίζεται ότι, "Ειδικώς ο φόρος επί των αμοιβών των κτωμένων υπό των αξιωματικών των εμπορικών πλοίων, υπολογίζεται ως εξής: α) Επί αμοιβών καταβαλλομένων υπό του εργοδότου εις ξένον νόμισμα με αναλογικόν συντελεστήν 5%, β) επί αμοιβών καταβαλλομένων υπό του εργοδότου εις δραχμάς με αναλογικόν συντελεστήν τρία επί τοις εκατόν (3%), μετ' έκπτωσιν πόσου δρχ. χιλίων πεντακοσίων (1.500) μηνιαίως. Εις ην περίπτωσιν ο ούτω εξευρισκόμενος φόρος είναι ανώτερος του προκύπτοντος βάσει της κλίμακος της παρ. 1 του παρόντος άρθρου το επιπλέον ποσόν φόρου επιστρέφεται κατόπιν υποβολής σχετικής δηλώσεως εισοδήματος" και παρ. 4 (προστεθείσα διά της παρ. 4 του άρ. 16 Ν.Δ. 3765/1957) ότι "η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως και προκειμένου περί των αμοιβών του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας".

ΙΙΙ. Καθ' ερμηνείαν των στενώς ερμηνευτέων ως εκ της φύσεως των ως άνω διατάξεων, σαφώς προκύπτει ότι, το υπ' αυτών θεσπιζόμενον ευνοϊκόν καθεστώς φορολογικής μεταχειρίσεως, α) αφορά αποκλειστικώς τας αμοιβάς του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, ως τοιούτου νοουμένου του κατ' επάγγελμα ιπταμένου προσωπικού των διεθνών και εσωτερικών αερογραμμών, αι συνθήκαι εργασίας του οποίου, πράγματι είναι διάφοροι των λοιπών εργαζομένων, συνεπάγονται δε ηυξημένους κινδύνους, ως εκ των οποίων καθίστανται συνταγματικώς επιτρεπτή η ευνοϊκή φορολογική μεταχείρισις των, εκ της εργασίας των αυτής, εισοδημάτων (ΣτΕ 4290/1980), β) δεν δύναται να τύχη εφαρμογής και επί ετέρων κατηγοριών υπαλλήλων και δη δημοσίων υπαλλήλων, οίτινες δεν φέρουν την ιδιότητα του ιπταμένου της πολιτικής αεροπορίας, ως ανωτέρω νοείται, έστω και αν εκ των ειδικωτέρων καθηκόντων των υποχρεούνται εις πτήσεις, αμοιβόμενοι προσθέτως διά τον λόγον τούτον, εφ' όσον απλώς και μόνον η διενέργεια πτήσεων δεν προσδίδει εις αυτούς την ιδιότητα του ιπταμένου της πολιτικής αεροπορίας κατά τα προεκτεθέντα (Γνωμ. ΝΥΔ 222/1984 αποδεκτή παρά του υπ. Οικονομικών).
Το Συμβούλιον της Επικρατείας διά της υπ. Αριθ. 1955/1989 αποφάσεώς του, καθ' ερμηνείαν των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρ. 9 Ν.Δ. 3323/55, έκρινεν ότι "αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού που αποτελούν μέλη συγκροτημένου πληρώματος πλοίων στα οποία παρέχεται αποκλειστικώς εκπαίδευσις σε μαθητές σχολών του Ε.Ν., οι οποίοι πρόκειται να επανδρώσουν εμπορικά πλοία, θεωρούνται αξιωματικοί εμπορικών πλοίων κατά την έννοιαν των ως άνω διατάξεων.
Κατόπιν της άνω αποφάσεως, εξεδόθη η, τας αυτάς διατάξεις, ερμηνεύουσα, υπ' αριθ. 95/1990 Γνωμ. Ολ. Ν.Σ.Κ., καθ' ην οι αμοιβές των πληρωμάτων όλων των πλοίων, τα οποία έχουν συγκροτημένον πλήρωμα, καίτοι ανήκουν στο Δημόσιον ή εις Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή εις εν γένει οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέως, υπόκεινται στις ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις των ως άνω διατάξεων αδιαφόρως αν δι'αυτών ασκείται ή μη εμπορική επιχείρησις".

IV. 1) Εκ των προεκτεθέντων προκύπτει ότι: "η ερμηνεία της κρισίμου διατάξεως της παρ. 4 άρθρου 9 Ν.Δ. 3323/1955 πρέπει να γίνει βάση του γράμματος αυτής "ιπτάμενον προσωπικόν της πολιτικής αεροπορίας" (αρχική η παρ. 4 αρθρ. 16 Ν.Δ. 3765/1957) χωρίς εις τούτο να επηρεάση η διάφορος διατύπωσις "πληρώματα των εμπορικών αεροσκαφών" της μη κυρωθείσης διά της παρ. 4 αρθρ. 16 Ν.Δ. 3765/57 Υ.Α.Υ. 2559/1955.
Συνεπώς τα περί της δυναμένης τελικώς να προκύψη σχετικής ερμηνείας εκ των διατάξεων της περ. α΄ παρ. 6 αρθρ. 1 Ν. 5017/31 και περ. β΄ παρ. 4 αρθρ. 2 Ν.Δ. 7/14.8.31 (καθ' ας εμπορικά αεροσκάφη (αστικά) είναι τα εκτελούντα αεροπορικά έργα επ' αμοιβή και ανήκοντα εις εταιρίας ή ιδιώτας με έργα συγκοινωνιακά, ταχυδρομικά, χαρτογραφικά κ.λπ.) παρίστανται αλυσιτελή.
2) Η ερμηνεία της κρισίμου διατάξεως της παρ. 4 αρθρ. 9 ΝΔ 3323/55 (η δοθείσα διά της υπ' αριθ. 222/1984 Γνωμ. ΝΥΔ εν σχέσει με τη δυνατότητα θετικής (ευνοϊκής) φορολογικής μεταχειρίσεως υπαλλήλων ΥΧΟΠ, υποχρεουμένων εις αεροπορικάς πτήσεις, διά λήψιν αεροφ/φιών) καθ' ην "αύτη (διάταξις) εφαρμόζεται (μόνον) επί του κατ' επάγγελμα ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας - διεθνών και εσωτερικών αερογραμμών" πρέπει να γίνει δεκτή και εν προκειμένω διά την ταυτότητα του λόγου, εφ' όσον η ΥΠΑ είναι δημοσία υπηρεσία, οι δε εις το ιστορικόν εκτελούντες διατεταγμένας πτήσεις δικαιούνται ειδικής αποζημιώσεως (Ν.Δ. 512/70).
3) Τέλος, αντίθετη άποψις, δεν φαίνεται να προκύπτει: α)εκ της υπ' αριθ. 1955/89 αποφ. ΣτΕ, καθ' όσον δι' αυτής ερμηνεύεται η έννοια του, κατά την παρ. 3 άρθρ. 9 Ν.Δ. 3323/55 όρου "αξιωματικοί εμπορικών πλοίων" με την επιλεγείσαν ευρύτητα, ως περιλαμβάνουσα τους αξιωματικούς Ε.Ν. μέλη συγκεκροτημένου πληρώματος, ενώ ενταύθα πρόκειται διά θέμα διάφορον, ήτοι ανάλογον εφαρμογήν της άνω διατάξεως επί άλλης κατηγορίας, ην ο νόμος σαφώς προσδιώρισεν,
β) διά τον αυτό λόγον, εκ της Γνωμ. 95/1990 Ολ. Ν.Σ.Κ., ήτις ερμηνεύουσα την αυτήν διάταξι, έκρινε ως άνω.
V. Όθεν, επί του τεθέντος ερωτήματος προσήκει απάντησις αρνητική, ταυτόσημος προς την δοθείσαν διά της υπ' αριθ. 222/84 Γνωμ. Ν.Υ.Δ.


Taxheaven.gr